Please activate JavaScript!
Please install Adobe Flash Player, click here for download

Kantlijn 20-nr compleet

de Kantlijn 7 Stichting Vanwege allerlei perikelen bij de landelijke ANBO heeft de Alblasserdame afdeling eind vorig jaar besloten deze na bijna 65 jaar op te heffen. Echter het voltallige ANBO-bestuur van de afdeling Alblasserdam ging niet bij de pak- ken neerzitten en heeft besloten, in het belang van de inwoners van Alblasserdam, om met ingang van 1 januari 2016 een nieuw senioren- collectief te starten onder de naam Stichting Senioren Activiteiten Alblasserdam (S.S.A.A.). Vanwege de lengte van deze nieuwe naam is ervoor gekozen om als roepnaam ‘Seniorenclub Alblasserdam’ te gaan gebruiken. Het doel Het doel van Seniorenclub Alblasserdam is om op te komen voor de lokale belangen van de senioren in en naar de gemeente, het bieden van contactmo- gelijkheden, zodat senioren in staat zijn actief deel te nemen aan de samenleving, en om sociale con- tacten te onderhouden. Daarnaast zal Seniorenclub Alblasserdam activiteiten, recreatieve en culturele evenementen organiseren en diensten aanbieden op het gebied van onder andere belangenbehartiging. Gestreefd wordt om kortingen aan te kunnen bieden op het gebied van o.a. de zorgverzekering en aan- kopen. Elke maand is er een contactmiddag in Land- vast, waar men gelijk kan genieten van een gepland optreden of een interessante informatiemiddag voor senioren. De hobbyclub en kaartclub zijn wekelijks. Eerste bijeenkomst Op 6 januari j.l. hield de nieuwe Seniorenclub Alblas- serdam een nieuwjaarsreceptie en tevens openhuis in Landvast, waar geïnteresseerden meer informa- tie konden krijgen en zich konden inschrijven. De zaal was barstensvol geïnteresseerden die waren gekomen om te horen wat dit seniorencollectief in ons dorp te bieden heeft. Voorzitter Jaap Seelbach deed dit in zijn toespraak uit de doeken, waarna hij het woord gaf aan wethouder Dorien Zandvliet. De wethouder liet duidelijk merken dat de Gemeente blij is met dit genomen initiatief voor de mensen in Alblasserdam. Daarna werd een intentieverklaring getekend tussen de SWA, vertegenwoordigd door Erik van Loon en de SSAA, vertegenwoordigd door Jan Radstake en Jaap Seelbach. Zij spraken in deze verklaring de samenwerking voor dit jaar uit, tussen beide instellingen. De rest van de middag stond in het teken van het nieuwe jaar met koffie, een drank- je en oliebollen, gelardeerd met muzikale optredens van de Dordtse Lijsters. Aan het eind van de middag bleken veel aanwezigen zich te hebben ingeschreven voor de nieuwe Seniorenclub Alblasserdam. Logo Graag introduceren wij ons nieuwe logo, want bij een nieuwe start hoort ook een nieuw ‘uiterlijk’. Dit is ontworpen door Carla Peters van CarlaCanvas, redacteur van de Kantlijn. Met haar ontwerp spon- sort ze de nieuwe seniorenclub en daar zijn we haar heel dankbaar voor. Met elkaar hebben we gekozen voor frisse kleuren blauw voor onze initialen SSAA, met als gebruikersnaam Seniorenclub Alblasserdam, gesymboliseerd door de middelste twee letters. Wij zijn er helemaal klaar voor. Informatie Voor meer informatie over Seniorenclub Alblasser- dam kunt u contact opnemen met de secretaris, Jan Radstake, telefoon 078 6930711, maar u bent ook van harte welkom op de contactmiddag op iedere derde woensdag van de maand in Landvast, aan- vang 14.00 uur. Iedereen kan donateur/begunstiger worden voor € 30,- per jaar, echtgenote of partner betaalt € 15,-. Het adres van onze nieuwe website is: www.seniorenclub-alblasserdam.nl. Tekst: Jaap Seelbach, voorzitter Seniorenclub Ablasserdam NIEUW! Seniorenclub Alblasserdam Radstake, telefoon 0786930711, maar u bent ook

Pages Overview