Please activate JavaScript!
Please install Adobe Flash Player, click here for download

Kantlijn 20-nr compleet

26 de Kantlijn Reisverslag Firefly-weeshuis in Nepal Op 1 oktober 2015 werd in Landvast een bene- fietavond georganiseerd voor Nepal. Landvast wilde met de benefietavond Nepal weer onder de aandacht brengen. Het was een spannende avond, met als hoogtepunt de verloting van een reis naar Nepal voor twee personen met bijbe- horend mini-ambassadeurschap. De winnaars van deze prijs, Ad en Tineke van der Waal, zijn met heel het gezin in de kerstvakantie afgereisd naar Nepal en hebben een bezoek gebracht aan het Firefly-weeshuis in Kathmandu om een sym- bolische cheque te overhandigen en heel veel speelgoed, kleding en knuffelbeesten. Hierna een verslag van deze bijzondere reis, verteld door Ad van der Waal. Benefietavond Daar Tineke en ik al twee keer in Nepal zijn geweest en wij dit een heel mooi en intrigerend land vinden, had ik al in een vroeg stadium twee kaarten gekocht voor de benefietavond. Naast een lezing door René de Bos, de eerste Nederlander die de Mount Everest heeft beklommen, werd de film ‘Everest’ getoond. Na afloop was er nog een hapje en een drankje en werden er door de notaris twee prijzen verloot. Een ‘berg van chocolade’ en een reis voor twee personen naar Nepal. Tot mijn niet geringe verbazing won ik de reis naar Nepal. Dit hield in dat ik het op de benefiet- avond bijeen gebrachte bedrag (1250 euro) mocht gaan aanbieden aan het Firefly-weeshuis. In de weken na 1 oktober hebben we nagedacht over de invulling van de reis. Er werd besloten de reis te maken rond de kerstperiode en dat we onze kinderen mee zouden nemen op reis. In de weken daarna hebben we in onze vrienden- en familiekring nog een extra actie opgezet om kinderkleding te verzamelen en nog meer geld bijeen te brengen. Dit leverde meer dan 100 kg kinderkleding, speelgoed, schoolspullen e.d. op en ook nog 1500 euro. Firefly-weeshuis Hierbij een kort verslag van ons bezoek aan het Firefly-weeshuis op 16 december 2015. In de mid- dag zijn we in een busje van Summit-trekking (de reisorganisatie) naar het weeshuis gebracht. We namen vier tassen gevuld met kleding, knuffels en spelletjes mee uit Nederland. Daarnaast natuurlijk de twee cheques à 1250,00 en 1500,00 euro. Tot onze verbazing was het Firefly-weeshuis in de stad en niet, zoals te zien was op het internet, op het platteland. Dit gebouw bleek het hoofdkantoor van Prisoner As- sistance Nepal, de overkoepelende organisatie waar Firefly onder valt. We werden opgewacht door de financiële man van P.A. Nepal. Het bleek dat hij wel wist dat de ‘familie v.d. Wall’ zou komen, maar hij wist absoluut niet wat we kwamen doen. Hij vertelde dat ‘Indira’ nog wel langs zou komen. We werden rondgeleid door een meisje, ze sprak redelijk Engels. Er waren niet heel veel kinderen, want de meeste kinderen waren nog naar school. We hebben twee voetballen opgepompt en hebben kleding en derge- lijke uitgedeeld. Maar het wachten was op Indira ... Indira kwam gelukkig wel. Het bleek dat zij de direc- teur van P.A. Nepal was. In eerste instantie moesten we even aan haar wennen: een erg struise dame, maar met een warm hart. Ze had geen goed woord over voor de regering en alle andere corrupte men- sen. De regering doet niets voor de mensen en in het bijzonder doet men niets voor de kinderen in Nepal. Opvang P.A. Nepal vangt kinderen op van wie de ouders in de gevangenis zitten. Daarnaast wordt er ook aan weeskinderen en verstoten kinderen onderdak en opleiding gegeven. Op dit moment zijn er in Nepal zo’n tien weeshuizen die onder P.A. Nepal vallen. Bij P.A. Nepal is men totaal afhankelijk van externe giften en vrijwilligerswerk. Indira vertelde ons dat ze wereldwijd aandacht vraagt voor de problemen van de kinderen in Nepal. Tijdens het gesprek blijkt ze internationaal bekend te zijn en ze heeft in 2014 een Childrens Award gekregen voor haar werk. Niet zomaar een dame dus (https://www.youtube.com/ watch?v=gRq6df7-i90). Ook zij wist niet wat we

Pages Overview