Please activate JavaScript!
Please install Adobe Flash Player, click here for download

Kantlijn 20-nr compleet

de Kantlijn 21 SWA Iedereen doet mee! SSAA en SWA komen op voor belangen senioren Op 6 januari 2016 hebben Stichting Senioren Activi- teiten Alblasserdam (SSAA) en de Stichting Welzijn Alblasserdam (SWA) een samenwerkingsverklaring ondertekend. De SWA zal in 2016 de SSAA onder- steunen zoals zij voorheen ook de ANBO ondersteu- ning bood. Daarnaast worden er gezamenlijk een aantal informatiemiddagen georganiseerd op het gebied van veiligheid, leven en welzijn. De oprichting van de SSAA is een gevolg van de onrust binnen de ANBO eind vorig jaar. Het afde- lingsbestuur van Alblasserdam heeft naar aanleiding daarvan besloten om haar taken, per 31 december 2015, neer te leggen. Om lokaal voor de belangen van senioren op te blijven komen, ontstond het idee om een nieuw seniorencollectief op te richten. Middels belangenbehartiging en het organiseren van contactmogelijkheden, activiteiten, recreatieve- en culturele evenementen, wil de stichting het mogelijk maken voor senioren om aan de samenleving deel te blijven nemen. Ook wordt er gestreefd naar het aanbieden van kortingen op het gebied van zorgver- zekering en aankopen. Voor meer informatie of om u aan te melden als donateur van de stichting, kunt u contact opnemen met de secretaris: dhr. Jan Radstake, 078 693 07 11. Wilt u ook een dag(deel) de handen uit de mouwen steken voor een stichting, vereniging, of zorginstelling? Doe dan mee met NLdoet, de grootste vrijwilligersactie van Nederland. U maakt dan kennis met vrijwilligerswerk en helpt een organisatie een klus te klaren. En reken maar dat het nog gezellig is ook! Meld u aan op www.nldoet.nl met de secretaris: dhr. Jan Radstake, 0786930711.

Pages Overview