Please activate JavaScript!
Please install Adobe Flash Player, click here for download

Kantlijn 20-nr compleet

de Kantlijn 9 de standaard waarneemhoogte van 1,5 meter dit nu ook meten op een hoogte van 10 cm boven het aardoppervlak. Ook meten we onder andere de bodemtemperatuur op een diepte van zowel 20 als 50 cm en wordt er berekend hoe vochtig de grond is op een diepte van 10 cm. De apparatuur op onze meetlocatie draait volledig op groene energie door middel van zonnenpanelen en een windmolen. Van hobby tot beroep Wat jarenlang mijn hobby is geweest, is sinds 1 augus- tus 2014 mijn werk geworden: ik heb een bedrijf onder de naam Meteo Alblasserdam opgestart. Hier- voor is ook een nieuwe website ontwikkeld: www. meteoalblasserdam.nl. De website wordt dagelijks met zorg bijgewerkt om iedereen van de juiste infor- matie te kunnen voorzien. Door jarenlange zelfstudie veel kennis opgedaan en mij goed kunnen ontwik- kelen. Overigens ben ik nog steeds druk bezig met die zefstudie om mijn kennis over het weer flink uit te blijven breiden. Mijn werzaamheden als zelfstan- dig weersvoorspeller zijn onder andere: het dage- lijks opstellen en up-to-date houden van het weer- bericht voor zowel de korte termijn als voor de ko- mende 5 tot 10 dagen, het bijhouden van diverse websites en het controleren van de goede werking van onze weer-apparatuur op de meetlocatie. Presenteren Inmiddels heb ik ook al weer ruim 7 jaar ervaring met het presenteren van het weer op de radio bij enkele lokale radiostations, wat ik nog steeds met veel plezier doe. Nu ik een eigen bedrijf heb, zijn er heel wat uitdagingen bijgekomen om mee aan de slag te gaan. Zo ben ik me aan het concentreren op een aantal nieuwe projecten, zoals o.a. het weer pre- senteren op video voor zowel binnenopnames als op buitenlocaties. De bedoeling van de binnenopnames is om met een ‘weekend weerbericht’ te starten en dit in de toekomst uit te breiden naar meerdere da- gen. Er is voor de voorbereiding van dit project veel tijd en energie nodig. We willen het graag goed en professioneel aanpakken en ook adverteerders de mogelijkheid bieden om hun bedrijf of instelling te promoten tijdens deze video’s. Verder zijn we nog met een aantal andere leuke activiteiten bezig en zijn we van plan een webwinkel te openen. Meer infor- matie over onze toekomstplannen is te vinden en te volgen via onze website en social media. Heeft u nog ideeën of andere suggesties? Ze zijn altijd welkom, e-mail: info@meteoalblasserdam.nl. Tekst en fotografie: Sebastiaan van Herk

Pages Overview