Please activate JavaScript!
Please install Adobe Flash Player, click here for download

Kantlijn 20-nr compleet

de Kantlijn 17 Ondernemend Natuursteenbedrijf De Monumententuin een klasse apart Het natuursteenbedrijf is uniek in zijn soort. De monumenten worden handgemaakt in de eigen werkplaats met technieken die andere bedrij- ven niet meer in huis hebben. Dat maakt De Monumententuin zo bijzonder, samen met de snelle levertijd, de hoge kwaliteit, de service en de eerlijkheid van de medewerkers. De eerste stap op weg naar het monument van de overledene is het uitzoeken van de (natuur)steen- soort. De Monumententuin heeft hiertoe een speciaal ingerichte tuin met tal van monumenten in verschil- lende kleuren, vormen en stijlen. Een plek om inspiratie op te doen, te kijken en na te denken. De tuin bevindt zich achter het uitvaartcentrum op begraafplaats Es- senhofenisvrijtoegankelijk.‘Ikkrijgweleensdevraag waarom de monumenten niet binnen staan. Maar juist zo krijgen mensen het juiste beeld van de effec- ten van de weerelementen op het materiaal bijvoor- beeld.’ Eerlijk adviseren, de voor- en nadelen durven te benoemen, Harry de Jong noemt het de sterke punten van De Monumententuin. De betrokkenheid is kenmerkend voor het bedrijf. ‘Een steen is blijvend en moet perfect zijn. Zo simpel is het’, stelt hij. Snelle levertijd De werkplaats van De Monumententuin bevindt zich bij het bedrijf. Dat is uitzonderlijk. De voorraad natuursteen is groot. Dat maakt een snelle levertijd mogelijk. Is de stap om een monument uit te zoeken door nabestaanden gemaakt, dan kan het uiteinde- lijke resultaat met een aantal weken op de begraaf- plaats worden geplaatst. Ook daarin onderscheidt het natuursteenbedrijf zich. Drie tot vier maanden wachten op een monument is bij de meeste bedrij- ven geen uitzondering. Ambachtelijk werk De monumenten worden bij natuursteenbedrijf De Monumententuin met de hand gemaakt door vakbe- kwame mensen. Zij beschikken over bijzondere werk- tuigen die het mogelijk maken in natuursteen allerlei modellen te maken. Harry de Jong: ‘Wat mensen wil- len, dat maken we. De Monumententuin is er voor ie- dereen, ook voor diegenen met bijzondere wensen.’ De werkplaats beschikt ook over verschillende belet- teringtechnieken. Stralen bijvoorbeeld, met de keuze uit 3500 lettertypen. En heel bijzonder: graveer- en handgehakte letters, vooral dit laatste is een zeer ge- specialiseerd en tijdrovend werk. De Jong vol trots: ‘Ik spaar de graveerletters. Als ik ze tegenkom dan koop ik lades met graveerletters. Heel bijzonder is dat ik zowel de hoofd- als de kleine letters heb. Er zijn maar weinig bedrijven die dit in huis hebben, daarom wordt dit werk soms ook aan ons uitbesteed.’ Tot slot kunnen nabestaanden ook kiezen voor opgeboorde bronzen letters en de lasertechniek, waarbij ook af- beeldingen op een monument kunnen worden gezet. Onderhoud Het natuursteenbedrijf kan ook een bestaand mo- nument restaureren of een inscriptie toevoegen. Het uitvoeren van onderhoud, veelal ter plaatse, zoals het rechtzetten van een monument, het vervangen van een dekplaat of het weer netjes maken van de letters, kan ook door De Monumententuin worden verzorgd. Soms is het zelfs onderdeel van de service die het natuursteenbedrijf levert. ‘Ik vind dat we daarin ook onderscheidend zijn.’ Van het plaatsen van reclame bij een monument of het sturen van post naar nabestaanden distantieert De Jong zich hele- maal. Hij focust zich op het leveren van kwaliteit op betrokken wijze. ‘Dat doen we door eerlijk te zijn, te durven adviseren en mensen persoonlijk te helpen. Eenmonumentisblijvend.Hetdientvandebestekwa- liteit te zijn. Dat leveren wij en dat spreekt voor ons.’ Natuursteenbedrijf De Monumententuin biedt nog vele andere mogelijkheden. Meer informatie is te vinden op www.monumententuin.nl of bel met tel. 078-613 60 60. tel. 078-6136060.

Pages Overview