Please activate JavaScript!
Please install Adobe Flash Player, click here for download

Kantlijn 20-nr compleet

30 de Kantlijn Onderwijs Techniekroute 2016 Super vet! Woensdag 17 februari 2016 staat voor de derde keer in het teken van de Techniekroute Alblas- serdam. Leerlingen uit groep acht van alle ba- sisscholen in Alblasserdam bezoeken op deze ochtend verschillende technische bedrijven. Door de Techniekroute ontdekken leerlingen in de praktijk wat een technisch bedrijf nu eigen- lijk inhoudt, wat het doet en wat dat voor hun eigen omgeving betekent. Daarmee hopen de initiatiefnemers de kinderen al in een vroeg stadium te enthousiasmeren voor de techniek om er in de toekomst daadwerkelijk iets mee te doen. Super vet En enthousiast zullen ze zeker worden, die groep acht leerlingen. De twee eerste edities van de Tech- niekroute zijn daar een bevestiging van. Beide waren een succes. In een uur tijd kregen de kinderen iets te horen, te zien en te doen door aan de slag te gaan met technische opdrachten. Ze raakten stuk voor stuk enthousiast door wat ze bij de bedrijven ont- dekten. De reacties van de kinderen waren over het algemeen dan ook samen te vatten in ‘super vet’. Voor de komende Techniekroute verwachten de organisatoren niets anders. Drie O’s De eerste ideeën voor een Techniekroute dateren van iets langer dan drie jaar geleden. De heren Adrie Maat sr. (Maat) en Hillebrand Beärda sr. (decaan VMBO De Lage Waard) kwamen in gesprek met elkaar over de matige interesse voor techniek bij kin- deren. De heer Maat vanuit het bedrijfsleven en de heer Hillebrand vanuit een onderwijskundig denk- beeld. De gemeente Alblasserdam omarmde hun idee en zo ontstond een interessant kader om een keuze voor techniek al op de basisschool aan te moedigen. ‘Als drie O’s van Onderwijs, Ondernemers en Over- heid samenkomen, ontstaan er mooie dingen’, be- vestigt Beärda. ‘Samenwerking tussen bedrijfsleven

Pages Overview