Please activate JavaScript!
Please install Adobe Flash Player, click here for download

Kantlijn 20-nr compleet

14 de Kantlijn Belastingtips Het is weer bijna tijd om aangifte inkomsten- belasting te doen. Een klusje waar u meestal niet op zit te wachten, want het roept nogal eens onzekerheid op. Doe ik het wel goed? Ver- geet ik niet iets? Krijg ik geld terug of moet ik belasting betalen? Niet alles is bekend bij de belastingdienst Als u digitaal aangifte doet, heeft de belastingdienst al een groot aantal gegevens voor u ingevuld, zoals uw loon, pensioen of uitkering en uw bankrekeningen. U moet deze vooraf ingevulde gegevens wel goed controleren. En ... niet alles is bekend bij de belasting- dienst. Heeft u een bijverdienste, werkt u als zzp’er of heeft u spaargeld, dan bent u verplicht hiervan aan- gifte te doen. Want u moet belasting betalen over de inkomsten die u hieruit geniet. Uiteraard moet u aangifte doen als u denkt geld te- rug te krijgen. Bijvoorbeeld als u aftrekposten heeft, zoals hypotheekrente, giften of opleidingskosten. Als u in loondienst werkt en geen uitnodiging heeft gehad om aangifte te doen, hoeft u meestal geen aangifte inkomstenbelasting te doen. Heeft u een baan en kinderen? Heeft u een fiscaal partner die kostwinner is én kin- deren onder de 12 jaar én verdient u zelf meer dan € 4.857,- per jaar? Ook dan is het goed om aangifte te doen, want dan heeft u hoogstwaarschijnlijk recht op een extra heffingskorting. Teruggaaf voor studenten Studenten en scholieren met een vakantiebaan of kleine bijbaan betalen soms te veel loonbelasting. Laat berekenen of dit bij jou het geval is, dan kan je dit met een aangifte inkomstenbelasting terug- vragen bij de belastingdienst. Dit kan met terugwer- kende kracht tot 2011. Activeer uw berichtenbox Tegenwoordig stuurt de belastingdienst brieven naar uw digitale berichtenbox. De meeste brieven ont- vangt u nu ook nog op papier, behalve berichten over toeslagen. Brieven over toeslagen vindt u alleen in uw berichtenbox. Ga naar ‘mijnoverheid.nl’ en acti- veer uw berichtenbox met uw DigiDcode. Geef ook uw e-mailadres door, dan ontvangt u een melding als er een nieuw bericht is binnengekomen. Tekst: Ellen Stok, E.S. belastingadvies Aangifte inkomstenbelasting 2015

Pages Overview