Please activate JavaScript!
Please install Adobe Flash Player, click here for download

Kantlijn 20-nr compleet

8 de Kantlijn Bijzonder beroep Sebastiaans weerbericht Kunt u zich de hagelbui in de zomer van 1998 nog herinneren? Die hagelbui die over de Alblas- serwaard trok, waarbij hagelstenen zo groot als tennisballen voor veel schade hebben gezorgd? Door deze gebeurtenis is voor Sebastiaan van Herk op 7-jarige leeftijd een enorme passie voor het weer ontstaan. Sebastiaan is inmiddels 25 jaar en hij vertelt over zijn beroep. Sebastiaan: Vanaf die hagelbui in 1998 ben ik mij volledig gaan concentreren op alles wat met het weer te maken heeft. Dit is begonnen door dagelijks het weerbericht uit de krant te knippen en deze te verzamelen. Dit heb ik enkele jaren bijgehouden en ik heb ze nog steeds bewaard. Het meest ben ik lief- hebber van extreem weer. Hoe erger, hoe mooier en beter ik het vind. Van een storm met forse wind- stoten in de winter tot zware onweersbuien tijdens de zomer. Een warme zomerdag met een strak blau- we lucht vind ik ook lekker, maar ik kijk meer uit naar een flinke afstraffing aan het eind van een periode met warm zomerweer. Ik leg ook graag het weer vast op foto of video. Foto’s en video’s van belang- stellenden zijn ook heel welkom. Website en een weerstation Omstreeks 2005 ben ik een eigen website gaan bij- houden: sebastiaansweerbericht.nl. Deze website werd al snel bekend. Sinds eind 2006 ben ik zelfs in het bezit van een professioneel weerstation. Op 27 december van dat jaar ben ik begonnen met het meten van het actuele weer. Deze gegevens werden ook weergegeven op mijn website en bewaard in het archief. Het weerstation draaide toen nog bij ons thuis. Uiteindelijk was het mijn doelstelling om een meetlocatie in open gebied op te starten. Na lang zoeken is dat gelukt en kon ik vanaf mei 2013 op een geschikte locatie starten met professioneel meten en daarmee aan de juiste voorwaarden voldoen. Na vele maanden van voorbereiding was het op dinsdag 1 oktober 2013 eindelijk zover, er startte een nieuwe periode wat betreft het meten van de actuele weers- gegevens. Het meetstation is gevestigd in een ge- heel open veld, waar we de meest zuivere metingen kunnen verrichten. Mijn vader, Bas van Herk, is mijn grote steun hierin. De hele meetlocatie hebben we samen gebouwd. Diverse metingen Op het meetstation staat een 10 meter hoge mast opgesteld met daarbij een afgesloten gedeelte voor alle overige metingen. Zo kunnen we naast het meten van de luchttemperatuur en relatieve vochtigheid op

Pages Overview