Please activate JavaScript!
Please install Adobe Flash Player, click here for download

Kantlijn 20-nr compleet

de Kantlijn 1 de Kantlijn 1 Mooie initiatieven Langs de Plantageweg in Alblasserdam is een kunst- galerij te vinden, voor en door Alblasserdammers. Initiatiefnemers van Kijkesaan zijn Steve Peeters en Denise van de Ketterij. Zij willen talentvolle Alblas- serdammers een podium bieden. Steve heeft speciaal voor deze editie de coverfoto en de foto’s voor bij het coverinterview met Denise gemaakt. Zaterdag 23 januari j.l. hebben zij een zeer succesvolle portretdag georganiseerd. Ook weer door vrijwilligers en voor vrijwilligers uit Alblasserdam. Mooi hè, al die initiatieven die zich ontplooien in ons Damdorp. Je hoeft je in ons dorp niet te vervelen. Alblasserdam is vele stichtingen en verenigingen rijk die voor alle doelgroepen diverse activiteiten organi- seren. Wil je weten waar? Stap dan gerust eens bin- nen bij de SWA. Zij kunnen je er alles over vertellen. Veel leesplezier! Met hartelijke groet, de redactie Van de redactie De Kantlijn De Kantlijn is een onderdeel van en wordt uitgegeven en gedrukt door: Offsetdrukkerij Haveka BV, Alblasserdam Redactie E-mail: info@dekantlijn.nl Website: www.dekantlijn.nl Telefoon: 078 888 04 42 Postbus 40, 2950 AA Alblasserdam Advertentieacquisitie Voor meer informatie of een afspraak, E-mail: advertentie@dekantlijn.nl Telefoon: 078 888 04 42 Verspreiding De Kantlijn wordt gratis huis aan huis verspreid in de regio Alblasserdam door de Reli Groep, Hardinxveld-Giessendam. Totale oplage ruim 9000 exemplaren. Niet ontvangen? De Kantlijn verschijnt 11x per jaar: elke maand, m.u.v. de maand augustus. Heeft u de Kantlijn niet ontvangen, laat het de redactie of de Reli Groep weten. Schrijvers en fotografen De Kantlijn werkt met vrijwilligers. Wilt u ook iets bijdragen, bent u goed in schrijven en vindt u het leuk om voor de Kantlijn interviews af te nemen en om te zetten naar een artikel? Of vindt u het leuk om te fotograferen voor de Kantlijn als aanvulling op artikelen? Meld u dan aan bij de redactie. Aanbod inhoud Heeft u als lezer een verhaal te vertellen, een bijzonder beroep, nieuws of tips en aanvullingen? Laat het de Kantlijn weten. E-mail: redactie@dekantlijn.nl Metamorfose Meedoen aan de metamorfose kan vanaf 18 jaar en is kostenloos voor de kandidaat. Opgeven: stuur uw gegevens samen met een actuele foto en kledingmaten per mail of post naar de redactie. Copyright Dit magazine is met uiterste zorg samen- gesteld. Toch zijn er op grond van de hier aangeboden informatie geen rechten te ontlenen. Niets uit deze uitgave mag wor- denverveelvoudigd,opgeslagenineenge- automatiseerd gegevensbestand of open- baar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze,hetzijelektronisch,mechanisch,door fotokopieën, opnamen of enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de Kantlijn. Volg de Kantlijn ook op : •••••••••••••••••••••••••••••• Nieuwe edities Uiterste Verschijnings 2016 inleverdatum datum •••••••••••••••••••••••••••••• editie maart 19 februari 11 maart editie april 18 maart 8 april editie mei 22 april 13 mei editie juni 20 mei 10 juni editie juli 17 juni 8 juli de Kantlijn De coverfoto is gemaakt door: Steve Peeters Telefoon: 0788880442 Telefoon: 0788880442

Pages Overview