Please activate JavaScript!
Please install Adobe Flash Player, click here for download

Kantlijn 20-nr compleet

18 de Kantlijn SWA Zorgen voor een ander Ook in 2016 kunnen mantelzorgers rekenen op steun van SWA en MEE Komend jaar zal Heleen Visser, mantelzorgcon- sulent bij MEE Drechtsteden, zich gaan inzetten voor mantelzorgers in Alblasserdam. Dat hebben MEE Drechtsteden en Stichting Welzijn Alblas- serdam vastgelegd in een samenwerkingsover- eenkomst. Zorgen voor een chronisch zieke partner, gehandicapt kind of hulpbehoevende buurvrouw. Zomaar een aantal voorbeelden die iedereen zouden kunnen over- komen. In Nederland zijn ruim drie miljoen mensen mantelzorger. Zij zorgen, soms jarenlang, voor een ander waarmee zij veelal een persoonlijke band heb- ben. Veel mantelzorgers zien het zorgen voor een ander als vanzelfsprekend, maar vaak is er geen keus. Overbelasting Tot op een bepaalde hoogte is het helpen van een ander misschien ook wel vanzelfsprekend, maar als de zorg langdurig is en steeds zwaarder wordt, ligt het risico van overbelasting op de loer. Mantelzorg kan daarnaast ook veel invloed hebben op iemands eigen leven. De combinatie van mantelzorg en werk, opvoeding van kinderen of het onderhouden van sociale contacten kan bijvoorbeeld heel lastig zijn. Door alle veranderingen in de zorg krijgen mantel- zorgers ook steeds meer en/of zwaardere taken. Om overbelasting van mantelzorgers te voorkomen of terug te dringen, is het belangrijk dat zij goed onder- steund worden bij hun zorgtaken. De mantelzorg- consulent staat daarom klaar voor mantelzorgers in Alblasserdam. Ondersteuning Bij de mantelzorgconsulent kan een mantelzorger allereerst terecht voor een luisterend oor. Doordat de consulent goed op de hoogte is van zaken, die belangrijk zijn voor mantelzorgers, kan de consulent ook informatie en advies geven over voorzieningen, die de taken van een mantelzorger kunnen verlich- ten. Het zoeken naar een vrijwilliger, die de zorg af en toe kan overnemen, behoort ook tot de moge- lijkheden. Mantelzorgers kunnen daardoor wat vaker de deur uit om zich om even te ontspannen. Mantelzorgsalon Luisteren naar elkaars verhaal en begrijpen wat de ander bedoelt; dat is een van de belangrijkste re- denen waarom veel mantelzorgers de weg naar de Mantelzorgsalon al weten te vinden. Iedere tweede woensdag van de maand wordt er tussen 10.00 en 12.00 uur een Mantelzorgsalon georganiseerd in de Alblashof. Aandacht voor elkaar en het delen van nuttige informatie zijn daarbij twee belangrijke on- derdelen. Bereikbaarheid Wilt u in contact komen met Heleen Visser? Of wilt u meer informatie over de Mantelzorgsalon? Dan kunt u bellen of mailen naar de SWA. Telefoon 078 202 12 20 E-mail heleen@stichtingwelzijnalblasserdam.nl Ook op de website van de SWA en MEE Drechtste- den vindt u informatie: www.stichtingwelzijnalblasserdam.nl www.meeplus.nl/diensten/ mantelzorgondersteuning Telefoon 0782021220

Pages Overview