Please activate JavaScript!
Please install Adobe Flash Player, click here for download

Kantlijn 20-nr compleet

de Kantlijn 31 en scholen is heel belangrijk voor een goede, aan- sluitende aanwas later. Daarmee moet je al op de basisschool beginnen. Juist daar moet het vlammetje van interesse al ontstoken worden. Door die jonge kinderen onder andere via de Techniekroute met het bedrijfsleven in aanraking te laten komen, gaat er voor hen een wereld open.’ iPad De focus op het promoten van techniek heeft zijn oorsprong in het feit dat de Nederlandse overheid jaren geleden de idee had dat Nederland hoofd- zakelijk een dienstverlenend land zou worden. Qua onderwijs ging de aandacht voornamelijk uit naar theoretische scholing. Hierdoor kwamen technische opleidingen op een zijspoor, verminderde de kwaliteit daarvan en kwam er op den duur een tekort aan goed gekwalificeerde technische mensen. Het bedrijfsleven plukt daar nu de zure druiven van. ‘En daarom moeten kinderen al zo jong mogelijk proeven wat techniek in- houdt’, verklaart Maat sr. ‘Juist ook bij bedrijven zelf. Het beeld dat kinderen bij techniek hebben is nog wel eens een heel andere dan de huidige werkelijkheid. Ook met een technisch beroep gebruik je vaak een laptop of iPad. Kun je hogerop komen als je dat wilt.’ Geïnspireerd Behalve de praktische kant van de Techniekroute – het inspireren van kinderen voor techniek – ziet Beärda sr. ook een diepere betekenis. ‘Mijn stellig- ste overtuiging is dat onderwijs ten diepste bedoeld is om kinderen in de wereld van de volwassenen te brengen. Maar die twee werelden zijn enorm geïso- leerd van elkaar en weten totaal niet van elkaar wat ze doen. Laat staan dat kinderen dus geïnspireerd ra- ken door wat er in die buitenwereld gebeurt. In onze regio tref je de mooiste technische bedrijven aan. Denk alleen maar aan de indrukwekkende scheeps- bouwbedrijven. Kinderen zien het alleen niet. Ze komen er niet, ze worden er niet gebracht. Met de Techniekroute komen ze met die wereld wel in aan- raking. Al is het maar op dat ene moment, maar dan kan er wel een heel belangrijk vonkje overslaan.’ Trots Hillebrand Beärda sr. is tijdens de vorige twee Tech- niekroutes ook her en der wezen kijken. ‘De kinde- ren staan stuk voor stuk bol van nieuwsgierigheid. Ze hebben er ontzettend veel zin in, zijn enorm enthousiast. En aan de andere kant de trots van de eigenaren of directeuren als ze het verhaal van hun bedrijf vertellen. Een bijzondere chemie ontstaat dan. Prachtig om te ervaren. En een stimulans om de Techniekroute staande te houden!’ Tekst: Comm°pass, tekst & vormgeving, fotografie: Cees van der Wal De mening van Ramon Hertstein Ramon is 17 jaar. Hij zit op De Lage Waard en heeft voor de metaalrichting gekozen. Ramon heeft het altijd al leuk gevonden om met zijn handen bezig te zijn. Hij heeft na de basisschool voor een technische richting gekozen. ‘Dat was alleen niet door de Techniekroute’, vertelt Ramon. ‘Dat be- stond nog niet toen ik in groep acht zat. Maar ik vind het echt heel goed dat die Techniekroute er nu wel is voor die kinderen. Want door een bedrijf te bezoeken leer je echt iets over wat dat bedrijf nu doet en waarvoor.’ En hij kan het weten. Ramon zit nu in zijn derde jaar en loopt stage bij Maat. ‘Op de Lage Waard organiseren ze sinds kort de Techniek Tweedaagse. Derdejaarsleerlingen gaan dan naar verschillende bedrijven in de regio. Zo ben ik bij Maat geweest. Voor het bedrijfsbezoek had ik wel eens een vrachtwagen met die naam erop zien rijden, maar ik had geen idee wat voor bedrijf het eigenlijk was. Daar dacht ik ook niet over na. Maar tijdens zo’n bedrijfsbezoek leer je op één dag een bedrijf aardig kennen. Dat vond ik echt heel gaaf. Dus via de basisschool bij bedrijven gaan kijken, is echt heel leuk maar ook heel handig.’

Pages Overview