Please activate JavaScript!
Please install Adobe Flash Player, click here for download

Kantlijn 20-nr compleet

de Kantlijn 19 SWA Sportief wandelen Wandelgroep De Doorlopers gaat alweer het zesde jaar in. Als klein clubje begonnen en uit- gegroeid tot een grote, hechte groep. Twee keer per week wordt er aandacht besteed aan sportief wandelen. Sportief wandelen Sportief wandelen is geen Nordic Walking (het wan- delen met stokken). Sportief wandelen is voor ieder- een die aan zijn conditie wil werken en dit wil doen op een wijze die we gewend zijn: namelijk lopen. Alleen zal de aandacht gelegd worden op de techniek van het lopen en de snelheid. Bij een trainingsopbouw, die op een juiste en verantwoorde wijze onder bege- leiding wordt gedaan, zal blijken dat sportief wan- delen uitgebreider is dan het normale wandelen. Geschikt voor jong en oud Daarnaast is sportief wandelen mogelijk voor jong en oud. Ook als je weinig of niets doet aan beweging. Ook is het geschikt voor mensen die herstellend zijn van een ziekte of operatie of voor mensen die een lichamelijke beperking hebben. Bijvoorbeeld hart- of suikerpatiënten. Aan deze wandelaars zal extra aan- dacht besteedt worden. De training voor het sportief wandelen duurt ongeveer een uur en bestaat uit een warming up, oefeningen, loopscholing, interval en cooling down. Al deze trainingen zijn bedoeld om conditie en snelheid op te bouwen. Daarnaast wordt er eenmaal per week een flink stuk gewandeld in de omgeving. En eenmaal per jaar proberen we een ‘dag- je uit’ te organiseren. De trainingen worden gedaan door een gediplomeerde trainer, met een achter- grond op atletiek gebied. Waarom sportief wandelen ? • Het verbetert de conditie en het uithoudingsver- mogen • Jekunthetoveraldoen,inhetbos,ophetstrandetc. • Je hebt alleen goede wandelschoenen nodig • Het wandelen in een groep is gezellig en stimuleert • Je wandelt op eigen tempo en niveau • Kans op blessures is minimaal bij goede begelei- ding en training • Bij gezondheidsklachten is sportief wandelen heel goed • Je bent buiten in de natuur Wie, wat, waar? Voor sportief wandelen heeft u alleen goede wandel- schoenen nodig en tijdens de training een flesje drin- ken. De trainingen worden gehouden op het korf- balveld van CKC Kinderdijk op sportpark Molenzicht aan de Groen van Prinstererstraat. De trainingen vinden plaats op maandag vanaf 13.30 uur en op vrijdag vanaf 10.00 uur. De kosten van deze trainin- gen zijn 5,- euro per maand. Gemiddeld doen er per training op dit moment zo’n 15 personen mee. Aanmelden Bent u geïnteresseerd of wilt u zich aanmelden, dan kunt u contact opnemen met: Paul of Marga Helvensteijn Telefoon 078 691 71 71 E-mail pahel@planet.nl Telefoon 0786917171

Pages Overview