Please activate JavaScript!
Please install Adobe Flash Player, click here for download

Kantlijn 20-nr compleet

16 de Kantlijn Kantlijnbericht Bedankt voor je inzet! Afscheid van redacteur Dimphi van Amen De eerste Kantlijn verscheen in mei 2014. De ontwik- keling van de Kantlijn – een initiatief van Offsetdruk- kerij Haveka BV – startte echter al een paar maanden eerder. Toen Dimphi werd gevraagd om mee te wer- ken aan de Kantlijn, was ze meteen enthousiast. Met veel energie en inspiratie hebben we gewerkt aan het nieuwe Alblasserdamse blad. Samen vormden we de twee-koppige redactie, met daar omheen vele enthousiaste vrijwilligers voor o.a. het schrijf- en foto- werk. Mede dankzij dit team is de Kantlijn uitgegroeid tot het meest favoriete blad van Alblasserdam. Met het uitkomen van de 20e editie van de Kantlijn neemt Dimphi afscheid als redacteur van de Kantlijn. Dimphi heeft ervoor gekozen om zich meer op haar andere bezigheden te gaan richten, met name op haar eigenbedrijfNamed.Namediseen‘OneStopShop’die een totaalpakket van diensten aanbiedt om je naams- bekendheid te behouden of te vergroten en je product te promoten. Of het nu gaat om social media, vorm- geving, on- en offline campagnes of evenementen, Named heeft voor iedere doelstelling de gewenste oplossing. De Kantlijn beveelt Named van harte aan. Dank je wel! Dimphi, hartelijk bedankt voor je inspiratie en pret- tige samenwerking. We wensen je veel succes voor de toekomst, namens alle vrijwilligers van de Kant- lijn, de medewerkers van Haveka en mijzelf. We zul- len je missen! Groetjes, Carla Peters

Pages Overview