Please activate JavaScript!
Please install Adobe Flash Player, click here for download

TSWA-2015-10-Versie 1.4

9 HetWaterschap WATERBESTUUR Nummer9September2015 DOOR GERT VAN WIJLAND G ezamenlijk besteden de waterschappen jaarlijks miljarden aan het aanleg- gen van nieuwe werken en onderhoud plus beheer van bestaande infrastructuur. Alleen al door de omvang een aantrekkelijke markt voor de waterbouwers van ons land. Tegelijkertijd klonk er kritiek over versnippering en gebrek aan regie: elk waterschap vulde het opdrachtgeverschap op zijn eigen manier in, waardoor de marktpartijen niet wisten waar ze aan toe waren, aldus algemeen directeur Fries Heinis van Bouwend Nederland. “Veel van onze leden werken landelijk en kre- gen te maken met grote verschillen tussen wat waterschappen van ons verwachten. Door deze verschillen in uitvraag moesten we elke keer nieuwe contracten opstellen en ging veel energie verloren.” “We geven meer ruimte voor inbreng vanuit de markt” Sterk punt van de visie -zie kader- is volgens Heinis het hameren op een gedeelde visie op Professioneel Professioneel publiek opdrachtgeverschap Geen betonnen zwemvest kopen Vorig jaar september verscheen het door alle waterschappen opgestelde visiedocument De water- schappen als Publieke Opdrachtgever, ook wel de marktvisie van de waterschappen genoemd. Een jaar later zijn de partijen kritisch-positief over de ervaringen. IllustratieMoniquevanEvelingen

Pages Overview