Please activate JavaScript!
Please install Adobe Flash Player, click here for download

TSWA-2015-10-Versie 1.4

33 HetWaterschap WATERNIEUWS Nummer10Oktober2015 Zeker dertien waterschapsorganisaties doen van 9 tot 13 november mee aan de Week van de Loopbaan binnen de sector. In deze week staat het stimuleren van loopbaan- ontwikkeling en mobiliteit van medewerkers centraal. De Week van de Loopbaan is een initiatief van het Arbeidsmarkt- en Ontwikkelingsfonds Waterschappen. Doel is om medewerkers binnen waterschapsorganisaties zich meer bewust te maken van de mogelijkheden en eigen verantwoordelijkheid voor zijn of haar loopbaanontwikkeling. Het gaat zowel om ontwikkeling in de eigen functie als ontwikkeling naar een andere functie binnen de organisatie of sector (mobiliteit). Inmiddels doen dertien waterschapsorganisaties mee aan dit eve- nement. De deelnemende P&O-afdelingen organiseren in de week diverse activiteiten voor hun medewerkers rond loopbaan- ontwikkeling en mobiliteit, zoals workshops, informatiemark- ten, banenruil voor een dag, werkbezoeken et cetera. De doelstellingen van de Week van de Loopbaan sluiten naadloos aan op de afspraken die sociale partners recent maakten in het cao-akkoord. Zo heeft iedere medewerker in de sector met ingang van 1 januari 2016 de beschikking over een persoonsgebonden basis budget voor opleiding, ontwikkeling, loopbaan en vitaliteit van 5.000 euro per vijf jaar. Het A&O-fonds waterschappen faciliteert organisaties op ver- schillende manieren bij de voorbereiding en uitvoering van de activiteiten. Tijdens de week informeert het fonds via verschillen- de kanalen over de activiteiten binnen de organisaties. Voor meer informatie zie www.weekvandeloopbaan.nl. Week van de Loopbaan Waterschappen en de Omgevingswet Dat de Omgevingswet er echt komt, staat met het aannemen ervan in de Tweede Kamer vast. Maar hoe kun je nu al werken in de geest van de Omgevingswet? Hoe kan mijn afde- ling of dienst vooruit lopen en zich nu al voorbereiden voor de Omgevingswet? De gedachte achter de nieuwe Omgevings- wet is dat overheden anders gaan werken. Integraal denken en meer vrijheid door de bestuurlijke afwegingsruimte. Voor u als professional in de fysieke leefomgeving betekent dat er zaken gaan veranderen. In 2018, maar ook nu al. Wat houdt de Omgevingswet eigenlijk in? Hoe ga ik als professional om met die ‘integrale aanpak’? Wordt het niet te inge- wikkeld allemaal? En hoe komen we tot duidelijk beleid? Om antwoord te geven op deze vragen, organiseert Platform31 dit najaar samen met het ministerie van IenM een serie van vier excursies in het kader van het praktijkprogramma Nu al Eenvou- dig Beter. Op de excursies laten we in de praktijk zien hoe je nu al kunt werken in de geest van de Omgevingswet. Ook praten we u bij over de impact van de nieuwe wet. Iedere middag heeft een ander thema. U kunt zich nu al inschrijven. Datum: donderdag 15 oktober 2015, 12:30 - 17:00 uur Locatie: Midden-Nederland Prijs: € 50,- excl btw Aanmelden kan via: www.platform31.nl/agenda/nu-al-eenvoudig- beter-waterschappen-en-de-omgevingswet

Pages Overview