Please activate JavaScript!
Please install Adobe Flash Player, click here for download

TSWA-2015-10-Versie 1.4

Het Deltaprogramma stelt rijksoverheid en waterschappen voor grote investeringen. Een nieuwe benadering. Een nieuwe taakverdeling. En een innovatieve insteek. Niet alleen beschermen tegen het water, maar ook werken aan natuurlijk evenwicht. Met ruimte voor water. Slim ruimtegebruik, slim te financieren. Bij de NWB Bank. De Waterbank. Postbus 580, 2501 CN Den Haag t 070 416 62 66 e info@nwbbank.com www.nwbbank.com 1953. Nu 62 jaar geleden. We kijken vooruit naar 2050 en 2100. Waterschappen investeren 50% mee in het Deltaprogramma. Voor droge voeten en waterveiligheid. Gefinancierd met zekerheid. Door de Waterbank. Postbus 580, 2501 CN Den Haag t 0704166266 e info@nwbbank.com www.nwbbank.com

Pages Overview