Please activate JavaScript!
Please install Adobe Flash Player, click here for download

TSWA-2015-10-Versie 1.4

HIDROSTAL BENELUX Zernikestraat 35 3316 BZ Dordrechtwww.hidrostal.nl Tel. +31 (0) 78 - 65 22 111 info@hidrostal.nl Voor mensen die hun werk graag goed doen! Pompsystemen voor afval- en oppervlaktewater met de unieke schroefcentrifugaalwaaier Voor mensen die hun werk graag goed doen! Pompsystemen voor afval- en oppervlaktewater met de unieke schroefcentrifugaalwaaier Cursussen voor hoger opgeleid personeel Op het gebied van waterbeheer, zuiveringstechniek, waterveiligheid, bouwprocessen, contractering en persoonlijke vaardigheden, bieden wij cursussen aan die voor u interessant zijn! Bijvoorbeeld: Life Cycle Costing 4 en 5 november 2015 Ing. G. Filé (RoyalHaskoningDHV) Technische alternatieven objectief vergelijken over de levensduur met behulp de LCC-methode levert aanzienlijke kostenbesparingen op. Waterzuivering als bron van grondstoffen en energie 16, 17 en 24 november 2015 Prof.dr.ir. Mark van Loosdrecht (TU Delft) en ir. Charlotte van Erp Taalman Kip (Waterschap Hollandse Delta) Afvalwaterstromen worden steeds vaker gezien als bron van grondstoffen. In de cursus leert u hoe u fosfor, bioplastics, cellulose, alginaat en energie kunt terugwinnen. Ook leert u de financiële, maatschappelijke en juridische aspecten van deze transitie. Aquatisch ecologische systeemanalyse 18, 19, 26 november en 10 december 2015 Drs.ing. Sebastiaan Schep (Witteveen+Bos) De KRW vraagt van waterbeheerders om doelen voor de waterkwaliteit te formuleren die recht doen aan wat er ecologisch mogelijk is. Dit is geen eenvoudige zaak: het watersysteem is complex en kent vele interacties. Het uitvoeren van een aquatisch ecologische systeemanalyse helpt bij het verkrijgen van dit begrip. Veiligheid regionale waterkeringen In samenwerking met Stichting Wateropleidingen 3 en 10 december 2015 Ing. Evert Hazenoot (Waterschap Rivierenland) Centraal in deze cursus staat hoe u het proces van normeren, toetsen, verbeteren en beheren van de regionale keringen efficiënt doorloopt. U leert de theorie uit diverse STOWA projecten en deelt uw ervaringen met de andere deelnemers. Leiderschapsontwikkeling voor ingenieurs 25, 26 januari, 17 februari, 7 maart, 8 april, 9 mei en 6 juni 2016 Drs. Marjan Deelen (Deelen Training & Coaching) Volg het gehele traject of kies bepaalde modules. www.pao.tudelft.nl Eternit B.V. Haven 12 7471 LV GOOR tel: 0547 - 28 88 88 fax: 0547 - 28 87 77 Internet: www.eternit.nl Eterdam Een dijk van een plaat Belangrijke eigenschappen van de Eterdam zijn: Zeer duurzaam en voordelig alternatief voor houten paal/schot beschoeiingen Onderhoudsarm Rottingsvrij en vorstbestendig Neemt kleur van de omgeving aan Zeer eenvoudige verwerking, ook in bochten Succesvol door Wetterskip Fryslân als innovatie- project beproefd te Stavoren. Wilt u het evaluatierapport van Royal Haskoning DHV ontvangen over het project in Stavoren, mail dan met vincent.blokhuis@eternit.nl. Tel. +31 (0) 78 - 6522111 Haven 127471 LV GOOR tel: 0547 - 288888 fax: 0547 - 288777

Pages Overview