Please activate JavaScript!
Please install Adobe Flash Player, click here for download

granovaissue1

8 GRANOVA VOLYM 1 ÅRGÅNG 20148 Behöver jag religionen idag ? V i lever i en tid då religionens roll allt mer ifrågasätts, och den anses vara ett besvär snarare än något fördelaktigt. Religiösa människor anses vara bakåtsträvande och godtrogna; som tar allt för givet istället för att göra efterforskningar. Religionen anses ha bakåtsträvande och förlegade idéer som inte alls går att förena med modernitet och vetenskap. Vi lever istället i en tid som styrs av ideologier, eller idéläror som uppstått och uppstår i takt med att vårt samhälle hela tiden förändras. Vår världsbild formges av filosofer vars intellekt är begränsat till den tidsålder som de lever i. En utav dem var Friedrich Wilhelm Nietzsche, som ansåg att Gud var död och att människan blivit intellektuell nog att inse och anse religionen blott vara förmodanden hos folk som levde förr. M ot denna bakgrund är det viktigt att även vi religiösa människor frågar oss själva; vad är behovet av religion i dagens moderna samhälle? Vad är definitionen av sann religion, och vad kan man uppnå genom att vara en religiös människa? Har den religion som vi utövar något syfte eller kan den leda oss till ultimat tillfredsställelse för både kropp och själ? Om vi studerar historien noggrant finner vi att religioner alltid uppstod under tider av moraliskt förfall. Se bara på islam och den Helige Profeten Muhammad (Allahs frid och välsignelser vare med honom). Han levde under 500- och 600-talets Arabien, där människor levde likt barbarer. Omoral och sedeslöshet präglade samhället, och varken liv eller egendom ansågs vara hedrat nog att inte ta. Alkohol och prostitution hade blivit en del vardagen, och lyckospel var något araberna vanligtvis brukade bränna sina hårt förtjänade inkomster på, och dessutom bidrog gambling till att försörja de ändlösa och blodiga krig som utspelade sig mellan olika klaner. Det var mot denna bakgrund som profet Muhammed (Allahs frid och välsignelser vare med honom) framförde läran Islam. De som anslöt sig till honom utvecklades stegvis från att lära sig angående grundläggande principer om moral och etik, och att tjäna sina medmänniskor blev ett brinnande intresse hos dem. Av sin övertygelse spenderade de både sina liv och sin egendom för att tjäna sin religion och för att etablera dess värderingar - såsom medmänsklighet, tolerans och rättvisa – i samhället. Fred stiftades mellan klaner som varit fientligt inställda mot varandra i ‘‘Vad är definitionen av sann religion, och vad kan man uppnå genom att vara en religiös människa?’’ Av Kashif Virk Imam Bait-ul-Aafiyyat moskén, Stockholm

Sidöversikt