Please activate JavaScript!
Please install Adobe Flash Player, click here for download

granovaissue1

D en 3-4 maj 2014 arrangerades MKA Sveriges 32:a Nationella Ijtema i Göteborg tillsammans med Majlis Ansarullah och Ladjna Imaillah. Det var en ijtema med ett fullspäckat schema för både Khuddam och Atfal, både vad gällde kunskaps- och sporttävlingar under dessa dagarna, där över 110 khuddam deltog och drygt 40 atfal. A rbetet med det 32:a Nationella ijtema utfördes av flera personer och påbörjades redan under mars månad. Då fördelades flertalet arbetsuppgifter på khuddam som fick ansvaret för olika ansvarsområden såsom ansvarig för Atfal, kunskaps- och sporttävlingar för khuddam, mat, transport, övernattning, försäljning m.m. N yttföriårvarocksåattbättremadrasser än de tidigare luftmadrasser erbjöds till de övernattande gästerna. Över 200 madrasser totalt inhämtas från jamaats lagerutrymme, vilket omfattade en arbetsinsats från många khuddam. V idare köptes dagarna innan mat för en kostnad över 14 000 kronor. Vid tillagningen av maten hjälpte medlemmarfrånbådeAnsarullahochLadjna Imaillah till men de osjungna hjältarna är de som var uppe på nätterna och tidigt på morgonarnaochförbereddeingredienseroch annat - allt med ett leende på läpparna. Ett storttackfrånossallagårtilldessapersoner! R edan den 2 maj började gäster till Ijtema att anlända vilket innebär att Ijtema i själva verket för flertalet ansvariga började redan då i form av att mat skulle tillagas och sovarrangemang färdigställas för dem. S jälva Ijtema började den 3 maj. En buss fylld med ambiitiösa medlemmar från Malmö anlände. Invigningen 31GRANOVA VOLYM 1 ÅRGÅNG 2014 Ijtema 2014 för en kostnad över 14000 kronor.

Sidöversikt