Please activate JavaScript!
Please install Adobe Flash Player, click here for download

granovaissue1

28 GRANOVA VOLYM 1 ÅRGÅNG 2014 MKA presenterar härmed den nationella och de lokala Amila styrelserna. På följande sidor finner ni namn och kontaktuppgifter till samtliga medlemmar och deras respektive uppdrag Amila för 2013/2014 Qamer Munir Chaudhry Sadr 0765-38 60 87 sadr@mkasverige.org Agha Yahya Khan Ansvarig Imam Sverige 031-741 64 89/ 0707-41 64 91 molabas@hotmail.com Amer Munir Chaudhry Naib Sadr 0761-61 48 77 amer@ahmadiyya.se Wahid Raziullah Muhtamim Ishaat 0735-00 57 53 wahid.raziullah@mtasweden.se Zaheer Ahmed Chaudhry Naib Sadr & Muhtamim Atfal 0761-49 85 05 chzaheerahmed@yahoo.com Rizwan Saleem Muhtamim Waqare Amal 0763-46 78 25 rizwansaleem@live.com Zaheer Mansoor Mutamad 0707-90 43 04 zaheer07@gmail.com Ansar Saeed Raja Muhtamim Sehat-e-Jismani 0707- 35 36 34 ansarsraja@gmail.com Malik Imran Amir Muhtamim Maal 0727-17 21 84 malik_imran_amir@hotmail.com Umer Khan Muhtamim Tajneed 0735-34 65 57 umer_990@hotmail.com Usama Saleem Muhtamim Talim 0766-50 54 66 usamasaleem@me.com Mansoor Munir Chaudhry Muhtamim Sanaát & Tiajarat 0732-30 91 79 mansoor.chaudhry@ consilium.se Abdul Hayee Muhtamim Tarbiyyat 0735-61 21 34 hayee4u@gmail.com Mubashir Virk Muhtamim Omoore Talaba 0762-68 04 36 mubashir.virk@gmail.com Naeem Tahir Muhtamim Tabligh 0700-48 35 57 ntahir91@gmail.com Mansoor Ahmad Qaid Göteborg 0762-51 06 86 mansoorahmed700@hotmail.com Mosawer Ahmad Muhtamim Khidmat-e-Khalq 0734-37 98 78 mosaver_a@hotmail.com Adil Virk Muhtamim Umumi & Muhasib 0762-46 57 29 adil.virk@hotmail.com 0765-386087 031-7416489/ 0707-416491 0761-614877 0735-005753 0761-498505 0763-467825 0707-904304 0707- 353634 0727-172184 0735-346557 0766-505466 0732-309179 mansoor.chaudhry@ 0735-612134 0762-680436 0700-483557 0762-510686 0734-379878 0762-465729

Sidöversikt