Please activate JavaScript!
Please install Adobe Flash Player, click here for download

granovaissue1

12 GRANOVA VOLYM 1 ÅRGÅNG 2014 Från som no man beskrivn sprak M ånga människor säger sig ha hört norrsken en gång men få säger sig ha hört det flera gånger. Norrsken före kommer ofta i övre Norrland,vidKirunaslatitudförekommer det nästan någon gång under varje natt. Den enda förutsättningen för att se norrsken någon gång under natten är molnfrihet. Klar natthimmel innebär I musiken har man att göra med frekvenser som sträcker sig över 10 oktaver, d.v.s. den högsta tonen är 1000 gånger så hög i frekvens som den lägsta. Det är denna typ av ljud, samsvängande, som vi är intresserade av och det gäller att hitta fysikaliska fenomen som har med norrskenet att göra och som är elektromagnetiska svängningar i detta frekvensområde. Problemet hur man sedan får ljudförnimmelser oftast kallt och lugnt väder och i den tystnad som då råder ute på fjäll och i skog och mark förnimmer man alla tänkbara ljud som uppstår. Ett kraftigt fladdrande norrsken kan lätt associeras till ljud som förekommer naturligt eller som betraktaren själv skapar i fantasin. Från personer som har hört norrsken får man oftast en beskrivning av ett sprakande ljud, som lätt kan förklaras med elektriska urladdningar som sker i granar, tallar och snö/is förorsakade av naturlig statisk elektricitet, vilken kan vara förstärkt i samband med norrsken. Några personer beskriver viskningar eller svischningar i olika tonhöjder d.v.s. ljud som inte är ett sprakande utan brus till distinkta toner. Det är sådana ljud som denna artikel skall handla om från en vetenskaplig ståndpunkt. kan man höra norrskenet? från elektromagnetiska svängningar återstår. Lite kort om hur norrsken uppstår: Jorden omges ju av ett tunt gashölje, atmosfären, och i rymden där utanför rör sig snabba laddade partiklar, plasma. Norrsken uppkommer när en del av dessa partiklar kommer in i jordens atmosfär och krockar med atomer och molekyler som finns där. I fysiken pratar vi ibland om termodynamik – entropi och sådant, men för oss är detta inte aktuellt utan vi ska hålla oss till vågor och turbulens som

Sidöversikt