Please activate JavaScript!
Please install Adobe Flash Player, click here for download

granovaissue1

13GRANOVA VOLYM 1 ÅRGÅNG 2014 13 är utanför termodynamikens beskrivningar och till- hör den moderna fysikens kaosforskning. Norrskenet kan i bästa fall upplevas som ljus tillsammans med ljudintryck: visuella färgrika rörelser på himlavalvet avolikarums-ochtidsaspekter tillsammans med ljudintryck av olika rytmer och tonhöjder. Delarna som kan anas bakom är både av atomistisk karaktär, ljuset med de olika färgerna, och rymdkaraktär, de olika n personer m har hört orrsken får n oftast en ning av ett kande ljud stora formerna och deras rörelser och icke minst ljudet. Ackord från norrsken kan beskrivas enligt följande: -Starka svängningar ute i rymden i samband med norrsken ger elektromagnetiska vågor som rör sig med ljusets hastighet ned mot jorden och får genom resonans mekaniska system i svängning, som i sin tur alstrar ljud som slutligen uppfångas av en lyssnares öra. Forskningen kring ljud och norrsken kräver den moderna datateknikens metoder. Metoder som kanske till och med kommer att användas för att generellt definiera vetenskap och även stödja vetenskapliga dialoger! Sammanfattningsvis finns idag inget vetenskapligt bevis på att norrsken skall kunna höras av oss... men inte heller något bevis för motsatsen. 13GRANOVA VOLYM 1 ÅRGÅNG 201413

Sidöversikt