Please activate JavaScript!
Please install Adobe Flash Player, click here for download

granovaissue1

Underlätta försvåra inte Ge glada budskap skräm inte iväg! [Sunan Abu Dawud, Bok 40, Nummer 4835] 4 GRANOVA VOLYM 1 ÅRGÅNG 20144 GRANOVA VOLYM 1 ÅRGÅNG 2014 S om en ljuv sommarbris ljuder dessa orden genom öronen när man hör dem. Vartenda ord i meningen ljuder av fridfullhet och jag tror att man får ut mer av meningen om man läser den mer än bara en gång. Underlätta, försvåra inte, ge glada budskap, skräm inte iväg! En mening som kan sättas in i princip vilket segment som helst. Ett yrke, ett hem, en arbetsplats, en vänskap, ett äktenskap, en familj, en disciplinlektion eller till och med i en grundskola. Liksom tusentals andra hadither inom olika områden, tillhör det övre avsnittet om människans karaktär. När man beställer hem en elektronisk pryl levereras den med en bruksanvisning. Det finns de människor som inte orkar läsa igenom denna bruksanvisning och börjar använda varan med bristande kunskaper från början. Man kanske får igång apparaten, och till och med kan använda den, men kommer man få ut det mesta möjliga av den? Sedan finns det de som läser igenom bruksanvisningen till punkt och pricka, och följer den. Dessa individer kommer tveklöst att kunna få bättre användning för varan, samtidigt som de kommer ha förstålese för hur allting hänger samman. Precis på samma sätt har vi muslimer haft fördelen att få födas med en instruktionsbok för ett levnadssätt, nämligen våra hadither. En hadith är den nedtecknade islamiska tradition som utgår ifrån islams profet Muhammeds (fvmh) sätt att leva som förebild samt hans handlingar och ord i olika situationer – det vill säga vad Muhammed (fvmh) sagt, gjort eller stillatigande accepterat att någon i hans närhet sagt och gjort. Som nybliven redaktör för magasinet Granova är jag stolt över att få presentera tidningen för år 2013-2014. Liksom lärorika artiklar om islam kommer tidningen även innehålla andra nyttigheter och min förhoppning är att våra kära läsare ska uppskatta detta, och jag är alltid idel öra för nya idéer och tankar om tidningen, då det är vi tillsammans som skall bygga grunden för denna. Samtidigt riktar jag ett stort tack till mitt härliga team och de duktiga artikelförfattarna i tidningen. Jag inleder härmed vårt första nummer i Allahs, den Nåderikes, den Barmhärtiges namn Wahid Raziullah Redaktör Granova & Muhtamim Ishaat (Nationella Publikationer) MKA Sverige

Sidöversikt