Please activate JavaScript!
Please install Adobe Flash Player, click here for download

SLO_05_net

Aktywni 50+ w Poznaniu Międzynarodowe Targi Poznańskie wraz z Centrum Inicjatyw Senioralnych i Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej zapraszają na VII edycję targów Aktywni 50+, które odbędą się w terminie 22-23.04.2016 r. w Poznaniu. Tematem przewodnim tegorocznej edycji, która odbyła się w dniach 27-28 marca, było hasło „Rozsmakuj się w zdro- wiu”, realizowane w ramach kampanii Komisji Europejskiej „We love eating!”. Kampania ta ma na celu obniżenie ryzyka przedwczesnej śmierci w Europie, związanego ze sposobem odżywiania się i brakiem aktywności fizycznej. Edukacja ży- wieniowa i promocja zasad zdrowego żywienia, podnoszenie poziomu świadomości w kwestii problemów zdrowotnych związanych z brakiem zbilansowanej diety, nadwagą i otyło- ścią - to podstawowe cele tego projektu, który realizowany był także na targach Aktywni 50+. Zachęcaliśmy jednak nie tyl- ko do racjonalnej diety, ale również do odkrywania przyjem- ności z tego, co jemy oraz gdzie i z kim delektujemy się wspa- niałymi potrawami. Targom, jak co roku, towarzyszyły liczne wykłady oraz spotkania o charakterze rozwojowo-szkole- niowym, przygotowane we współpracy z partnerami targów: Centrum Inicjatyw Senioralnych i Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej. Goście targowi mieli możliwość uczest- niczenia w ponad 40 odrębnych wydarzeniach, które podzie- lono na warsztaty edukacyjno-rozwojowe, artystyczne oraz zajęcia sportowo-ruchowe. Tradycją targów Aktywni 50+ są koncerty gwiazd polskiej estrady. W tym roku gościliśmy Ele- ni i Wojciecha Gąssowskiego. Już dziś zapraszamy na VII edycję Targów! Więcej informacji na: www.50plus.mtp.pl. aktywny senior │ 21 Międzynarodowy Dzień Osób Starszych W niedzielę, 4 października w godzinach 11.00–16.00 w warszawskim Ogrodzie Saskim Stowarzyszenie „mali bracia Ubogich” organizuje tradycyjne święto seniorów z okazji Międzynarodowego Dnia Osób Starszych. Zaproszeni są wszyscy seniorzy wraz z rodzinami i przyjaciółmi. Każdy znajdzie tutaj coś dla siebie - wystawcy zaprezentują ofertę, z jakiej mogą korzystać seniorzy w rozmaitych dziedzinach. Przygotowaliśmy sporo atrakcji. W  tym roku będzie nami z  nami niemal 40 wystawców prezentujących ofertę dla seniorów. Na scenie wystąpią m.in. Teresa Kramarska oraz Wojciech Dąbrowski z gośćmi Festiwalu Retro 2015. Zatańczymy też zumbę, szkoła tańca Riviera poprowadzi warsztaty tańca, a DJ Wika porwie na międzypokolenio- wą potańcówkę. – mówi Joanna Mielczarek, dyrektor Stowarzyszenia „mali bracia Ubogich”. Szczegółowy harmonogram imprezy dostępny jest na stronie www.spokosenior.pl/obchody- miedzynarodowego-dnia-osob-starszych2015.html SeniorLO 50+ 03/2015

Pages Overview