Please activate JavaScript!
Please install Adobe Flash Player, click here for download

SLO_05_net

ekologia wokół nas │ 7 SeniorLO 50+ 03/2015 Jak można zmienić ten fakt? Zachęcamy do kreatyw- nych zabaw ekologicznych, których celem jest wzrost świadomości ekologicznej najmłodszych pokoleń, w  kontekście prawidłowej segregacji odpadów opako- waniowych. Dzięki samodzielnemu wykonaniu zaba- wek z surowców wtórnych, zabawa z wnukami będzie nie tylko atrakcyjna, lecz także uświadomi konieczność troski o środowisko naturalne! Do wykonania ekologicznej zabawki potrzebne będą: sznurek, zakrętki - np. od butelek PET (ich liczba zależy od tego, jak długi ma być nasz wąż) oraz ostry przedmiot (posłuży on do wykonania dziurki w środku zakrętek). W  pierwszej kolejności powinniśmy nakłuć nakrętki. Należy pamiętać, aby przedmiot służący nakłuwaniu pozostawał poza zasięgiem dzieci. Następnie zawiązu- jemy jeden z końców sznurka i przeciągamy przez nie- go nakrętki (układamy je w tym samym kierunku). Na końcu zawiązujemy sznurek na kilka supełków w celu wykonania języka węża. Zabawka gotowa! Kreatywne ekozabawy z wnukami Co roku wiele ton odpadów komunalnych jest umieszczanych na składowiskach odpadów. Z szacunków GUS-u wynika, że w 2013 r. jeden mieszkaniec Polski wygenerował ok. 246 kg odpadów komunalnych. Niestety, zaledwie 33 kg z tych odpadów zostało zebranych w sposób selektywny.

Pages Overview