Please activate JavaScript!
Please install Adobe Flash Player, click here for download

SLO_05_net

Obecnie zachowane są niewielkie fragmenty naturalnych lasów, chronione w rezerwatach. Aby chronić zagrożone wa- lory Karkonoszy, w roku 1959 utworzono Karkonoski Park Narodowy. Sama Śnieżka jest miejscem, z którego podziwiać można wspaniałe panoramy. Przy dobrych warunkach wi- doczność przekracza 200 km. Na szczycie znajduje się jedno z  dwóch dostępnych w  Polsce Wysokogórskich Obserwato- riów Meteorologicznych. Obecnie nie ma jednak możliwości jego zwiedzania. Drugim co do wysokości pasmem znajdującym się w polskich Sudetach jest Masyw Śnieżnika. Jest on chętnie odwiedzany przez zwolenników pieszych wędrówek, miłośników atrakcji przyrodniczych, geologów. Pasmo to zaliczane jest do Sude- tów Wschodnich. Jego najwyższym punktem jest Śnieżnik (1425 m n.p.m.). Na jego szczycie stykają się granice trzech krain historycznych – Śląska, Czech i Moraw. Jest to również jeden z  ciekawszych botanicznie obszarów Sudetów. Pobyt w Masywie Śnieżnika to m.in. zróżnicowane wędrówki, od krótkich spacerów po okolicy do całodniowych wyjść w góry. W  1981  r. powołany do życia został Śnieżnicki Park Krajo- brazowy. W  niższych partiach na turystów również czeka wiele atrakcji. Najbardziej znana jest Jaskinia Niedźwiedzia w Kletnie. Ma ona ponad 100 m długości, do 30 m wysokości oraz 30-40 m szerokości. Po zejściu ze szlaku warto ją odwie- dzić. Można to zrobić we wszystkie dni, prócz poniedziałków (w godz. 09:00 – 16:40). Ceny wejść kształtują się w okolicy 20 zł. Kolejnym ciekawym punktem, który powinniśmy za- znaczyć na mapie naszej wycieczki jest Sztolnia Fluorytowa, która powstała po zagospodarowaniu podziemnych wyro- bisk nieczynnej już kopalni uranu w Kletnie. Dla pasjonatów archeologii również nie zabraknie atrakcji. Przy parkingu w Kletnie znajduje się Muzeum Ziemi Park Jurajski z kolekcją minerałów z całego świata oraz… gniazdem z jajami dinozau- ra. To tylko kilka propozycji z tej części Sudetów. 12 │ zielone zakątki SeniorLO 50+ 03/2015 Góry te dają nam wiele możliwości, które warto odkryć i wykorzystać. Widok na Śnieżkę (1602 m n.p.m.) Kaplica św. Wawrzyńca na Śnieżce

Pages Overview