Please activate JavaScript!
Please install Adobe Flash Player, click here for download

SLO_05_net

zielone zakątki │ 11 Na terenie naszego kraju jest aż 28 szczytów, które należą do Korony Gór Polski. Jednym z ciekawych łańcuchów górskich, gdzie znajdziemy aż 16 z  nich, jest ciągnące się przez 300 km pasmo Sudetów. Góry te znajdują się w połu- dniowo-zachodniej Polsce oraz na terenie północnych Czech i Niemiec. Ich nazwa pochodzi z II w. n.e. Doliny rzek oraz przełęcze dzielą je na trzy części: Sudety Zachodnie, Sudety Środkowe oraz Sudety Wschodnie. Sudety to góry o  zróżnicowanej budowie, która zmieniała się wraz ze zmiennymi warunkami klimatycznymi. Dzięki temu na ich terenie występują obecnie różne typy krajobra- zów oraz form jego ukształtowania – od rozległych masywów górskich, góry płytowe, poprzez stożki i strome ściany skalne, aż po rozległe kotliny śródgórskie. Ponadto spotkamy się tu z  licznymi surowcami mineralnymi, m.in. węglem kamien- nym oraz brunatnym, a także surowcami skalnymi, tj. grani- ty, bazalty, marmury czy nieco rzadziej spotykane kamienie półszlachetne. Najwyższą i najrozleglejszą grupą górską w Sudetach są znaj- dujące się w Sudetach Zachodnich – Karkonosze. Głównym grzbietem przebiega granica pomiędzy Polską i  Czechami. Karkonosze są obecnie najpopularniejszym pasem Sudetów, ponadto należą do najbardziej wietrznych obszarów Europy. Średnia temperatura roczna na najwyższym szczycie – Śnież- ce (1602 m n.p.m.) wynosi 0,5 ºC. Niestety, rabunkowy wyrąb lasów, przemysł i emisje szkodliwych substancji z zakładów, doprowadziły do zniszczenia naturalnych pięter roślinnych. Spacery po górach w jesiennych barwach, czyli co warto zobaczyć w Sudetach W poprzednim numerze zaprezentowaliśmy Kaszuby - krainę jezior, rzek, morza oraz lasów. Teraz przenosimy się na drugi koniec Polski, do miejsca, które bez wątpienia uszczęśliwi miłośników pieszych wycieczek po górskich szlakach oraz zdobywania szczytów. SeniorLO 50+ 03/2015 Sudety znajdują się w południowo-zachodniej Polsce oraz na terenie północnych Czech i Niemiec.

Pages Overview