Please activate JavaScript!
Please install Adobe Flash Player, click here for download

SLO_05_net

8 │ ekologia wokół nas Dla starszych dzieci proponujemy bardziej wymagającą grę ekologiczną. Do jej przygotowania potrzebne będą: puste papie- rowe pudełko, zakrętki np. od butelek typu PET (ich ilość musi być odpowiednia do liczby odpowiedzi na pytanie) oraz kostkę do gry. Ważne, aby zostały użyte powszechnie dostępne odpady. Następnym krokiem jest przygotowanie na oddzielnych kar- teczkach odpowiedzi na pytanie dotyczące recyklingu, np. „Jakie mamy korzyści z recyklingu?”. Można posłużyć się na- szymi odpowiedziami lub opracować swoje własne. W  grę mogą grać już dwie osoby. Zawodnicy kolejno rzucają kostką. Grę zaczyna osoba, która wyrzuci największą liczbę oczek. Wówczas może rozpocząć grę i wylosować jedną odpowiedź z pudełka. Jej zadaniem jest wytłumaczenie drugiemu zawod- nikowi/zawodnikom gry, dlaczego np. ograniczenie zużycia surowców wtórnych jest korzyścią z recyklingu. Jeśli uda się jej to zrobić, zyskuje 1 punkt (1 zakrętkę). Grę wygrywa ta osoba, która zbierze najwięcej zakrętek. Przykładowe pytanie: Jakie mamy korzyści z recyklingu? • Ograniczenie zużycia surowców naturalnych; • Zmniejszenie ilości odpadów generowanych na składowi- skach; • Czyste środowisko; • Oszczędność pieniędzy; • Powstawanie nowych miejsc pracy. Jakie są skutki braku recyklingu? • Utrata dużych powierzchni ziemi; • Zanieczyszczenie środowiska; • Wyczerpywanie surowców nieodnawialnych; • Wzrost zachorowań na różne choroby cywilizacyjne; • Degradacja środowiska. Mamy nadzieję, że gdy za oknem zagości niesprzyjająca aura, nasze zabawy pomogą rozchmurzyć niejedną buzię. A może mają Państwo własne pomysły, jak mądrze i ciekawie zająć wnuki? Na propozycje czekamy pod adresem mailowym re- dakcji. Najciekawsze z nich opublikujemy, a ich autorzy otrzy- mają od nas ekologiczne gadżety. jw Źródła: www.stat.gov.pl, www.ec.europa.eu, www.odpadykijewo.y0.pl, www.biznes.ekologia.pl

Pages Overview