Please activate JavaScript!
Please install Adobe Flash Player, click here for download

SLO_05_net

20 │ aktywny senior SeniorLO 50+ 03/2015 Parada Seniorów i Piknik Pokoleń 2015 Już po raz drugi, kolorowy pochód polskich seniorów, ich przyjaciół i sympatyków przeszedł ulicami Warszawy. W ten sposób po raz kolejny zwrócono uwagę na problemy osób starszych. Fundacja Zaczyn, organizator imprezy, podobnie jak w roku ubiegłym doskonale przygotowała się na przybycie kilku tysięcy uczestników z całej Polski. Marsz wyruszył 20 czerwca 2015 r. w samo południe z Pla- cu Konstytucji w Warszawie, gdzie uczestników powitała organizatorka Parady DJ Wika, czyli 76-letnia Wiktoria Szmyt, która od kilku lat prowadzi międzypokoleniowe dyskoteki (wy- wiad z nią opublikowaliśmy w numerze 1 naszej zapowiedzi). Seniorzy ubrani w kolorowe stroje, wyposażeni w gwizdki, flagi i transparenty, pokazali, że optymizm i radość życia to ich moc- na strona. Ludzie w każdym wieku tańczyli na ulicach w rytm muzyki disco i techno dobiegającej z dachów specjalnie na tę okazję przygotowanych londyńskich autobusów. Seniorzy po- starali się, aby było głośno i kolorowo. Pochód ulicami Warszawy dotarł do Centrum Sztuki Współcze- snej Zamek Ujazdowski, gdzie uczestnicy Parady wzięli udział w całodziennym Pikniku Pokoleń. Na miejscu czekał cały wa- chlarz atrakcji: koncerty, prelekcje, potańcówki, warsztaty, spo- tkania z  ciekawymi ludźmi. Organizatorzy zapewnili krzesła, hamaki, koce, a także stoiska z poczęstunkiem i napojami. Na tak ważnej imprezie nie mogło zabraknąć redakcji „Se- niorLO 50+”. Podobnie jak rok temu, przygotowaliśmy dla uczestników bezpłatne egzemplarze zapowiedzi wydawniczej naszego czasopisma oraz ciekawe konkursy z  nagrodami. Se- niorzy chętnie brali udział w ekologicznych zgadywankach i te- stach udowadniając, że ich wiedza na temat ochrony środowiska i segregowania odpadów jest bardzo duża. Oprócz tego każdy, kto przyniósł na nasze stoisko zużyte baterie, otrzymywał świe- że owoce i ekologiczne gadżety. Dzięki temu mogliśmy po raz kolejny przypomnieć o prawidłowym postępowaniu z odpada- mi niebezpiecznymi i odpowiedzieć na wiele pytań dotyczących elektroodpadów. Akcji zbierania zużytych baterii patronował Remondis Electrorecycling Sp. z o.o. Już chyba tradycyjnie Piknik Pokoleń przed czasem zakończył deszcz, więc mimo wspaniałej całodziennej zabawy, w uczestni- kach pozostał niedosyt. Kolejne takie wydarzenie odbędzie się dopiero za rok. Czy do tego czasu nasze społeczeństwo dostrze- że, jak ważne i potrzebne są wydarzenia dla seniorów? Czy ktoś zorganizuje imprezę dla osób dojrzałych na podobną skalę? Kie- dy wreszcie damy starszym osobom głos w debacie publicznej i zaufamy ich doświadczeniu i mądrości? Szacuje się*, że za kil- ka dekad co trzeci obywatel Polski będzie miał więcej niż 65 lat, dlatego dyskusja na ten temat jest nieunikniona. Pytanie tylko, kiedy to nastąpi. Celem „święta seniorów” – jak mówią o Paradzie sami uczest- nicy - było zwrócenie uwagi na postępujące zmiany demogra- ficzne oraz brak w  naszym kraju spójnej polityki senioralnej, pozwalającej osobom starszym godnie żyć. Jednak seniorzy bio- rący udział w wydarzeniu podkreślali, że przyszli na nie przede wszystkim, by dobrze się bawić. Ich radość życia i entuzjazm najlepiej pokazały, jak ogromny potencjał społeczny tkwi w se- niorach oraz jak różnorodne i twórcze jest to środowisko. Dzięki frekwencji impreza spotkała się ze  znaczącym zainteresowa- niem mediów. ki * Narodowy Program Rozwoju Gospodarki Niskoemisyjnej, Warszawa 2015.

Pages Overview