Please activate JavaScript!
Please install Adobe Flash Player, click here for download

SLO_05_net

ekologia wokół nas │ 9 SeniorLO 50+ 03/2015 Jak zapewne wszystkim wiadomo, leki – w żadnej postaci – nie po- winny być spożywane po terminie ważności, gdyż są one potencjalnie niebezpieczne dla naszego życia i zdrowia. Substancje w nich zawar- te, po upływie terminu ważności, mogą ulegać negatywnym przemia- nom, takim jak rozkład czy utle- nianie, powodującym, że leki tracą swoje właściwości, a nawet stają się niebezpieczne dla zdrowia i  życia ludzi. Z  tych powodów nie należy również wyrzucać ich do koszy na śmieci, ani spuszczać w toalecie. Z sondy przeprowadzonej wśród naszych Czytelników wyni- ka, iż kupujemy zbyt duże opakowania leków. Powoduje to, że część z nich jest nie wykorzystywana i zostaje w naszych domach. Jeśli jest taka możliwość, warto zastanowić się nad kupnem mniejszego opakowania. Gdy wiemy jednak, że nie zużyjemy leku, a jest on dostępny bez recepty, możemy oddać go bliskiej osobie, której się on przyda. Co jednak zrobić z lekami, które straciły datę ważności a na- dal leżą w naszej apteczce? Najbezpieczniej oddać je do apte- ki, tak robi ponad 57% naszych czytelników. Jest to sposób najrozsądniejszy i najwłaściwszy. Jak wynika z sondy, ponad 85% aptek przyjmuje leki, które utraciły datę ważności. Dru- gim sposobem, z którego (niestety) również korzystamy jest wyrzucanie przeterminowanych leków do kosza (prawie 30% czytelników). Tą drogą dostają się one na wysypiska śmieci, gdzie mogą być spożyte przez zwierzęta, dla których leki są niebezpieczną trucizną. Z  uzyskanych odpowiedzi wynika, że najrzadziej, przeter- minowane leki spuszczane są w toalecie. Takie rozwiązanie, podobnie jak wyrzucanie leków do kosza, nie powinno mieć miejsca. Dostają się one do wód gruntowych i  negatywnie wpływają na środowisko. Pamiętajmy, żeby nie kupować leków ,,na zapas” (tak robi aż 29% czytelników) – oszczędzajmy pieniądze i  środowisko! Sprawdzajmy też zawartość naszej apteczki przynajmniej raz w miesiącu i na bieżąco kontrolujmy daty przydatności leków do spożycia. ps Co zrobić z przeterminowanymi lekami? Wśród odpadów niebezpiecznych wyróżnić możemy kilka grup, na które trzeba szczególnie uważać. Jedną z nich są przeterminowane leki, wymagające od nas specjalnego postępowania. Terminy przydatności do zużycia są różne – od bardzo krótkich (np. leki recepturowe) do kilkuletnich. Pa- miętajmy, że lek po otworzeniu bardzo często musi być zużyty szybciej niż wskazuje na to termin przydatności umieszczony na opakowaniu (np. krople do oczu utrzy- mują sterylność przez około 4 tygodnie, a antybiotyki w zawiesinie należy zużyć w ciągu 5-14 dni). Duże zna- czenie mają również warunki przechowywania, takie jak nasłonecznienie czy temperatura. Najlepszym rozwiązaniem jest przekazywanie przeter- minowanych leków do apteki. Warto pamiętać jednak, że nie wszystkie zapewniają ich utylizację. Dobrze jest wcześniej wyjąć je z opakowań, które należy wrzucić do odpowiedniego pojemnika przeznaczonego na segrego- wane odpady. Wykaz aptek, które przyjmują przeterminowane leki oraz termometry rtęciowe można znaleźć na stronach internetowych urzędów gmin oraz miast w zakładkach dotyczących gospodarki odpadami.

Pages Overview