Please activate JavaScript!
Please install Adobe Flash Player, click here for download

Kobrowsky-Nezna_poezija_kratka_predstavitvena1

M I L K A Milka jebla krava zenimseskom padobrim meskom. uhlév svajoméla, ksejevojna začéla. švabje razsajal, ksem Milko razkrajal, ksvagólaž varila, partizane gostila. šeleta kracva dojéla, dast'rila jekonc, k'je komandir Lóvro sšéflo zajél zvonc :/

Pregled strani