Please activate JavaScript!
Please install Adobe Flash Player, click here for download

Kobrowsky-Nezna_poezija_kratka_predstavitvena1

SMÓK V E smókve svatrgala, vsaraz capana, révna, premlatena, sama, i zdana. kopadla jenóč, svaza spala, rekóč: »Ljubimte, mojamala podgana.«

Pregled strani