Please activate JavaScript!
Please install Adobe Flash Player, click here for download

Kobrowsky-Nezna_poezija_kratka_predstavitvena1

M R Ó Ž N I K travnik, póln zlati hróš, nanjempo čiva méjhn mŕoš. kobó umrl, tambózgnil, vzemljo sebó spreme nil. spo mladi róžic bómna bral, vtvojo jihbóm vazodal, smr délo bópo mróžuv se, radtej mamko čenih če.

Pregled strani