Please activate JavaScript!
Please install Adobe Flash Player, click here for download

Kobrowsky-Nezna_poezija_kratka_predstavitvena1

KOL I N E Buče sozréle, jeprase debélo, létos jeléto plódno, vesélo. Vzačétku falila mjepre šérna lju bav, koprasca smoklali, semtebespo znal.

Pregled strani