Please activate JavaScript!
Please install Adobe Flash Player, click here for download

Kobrowsky-Nezna_poezija_kratka_predstavitvena1

KÓ ČAV G ÓZDU Gondo ljerin konje derec péšsta šlače zréko. Gondo ljerje vesloj mél, akonjederec déko. Spravtakšnodéko sipo krita obka minu tile žala, koo bréki semna pravljal drva, danebi zmrzovala.

Pregled strani