Please activate JavaScript!
Please install Adobe Flash Player, click here for download

granovaissue1

28 GRANOVA VOLYM 1 ÅRGÅNG 2014 MKA presenterar härmed den nationella och de lokala Amila styrelserna. På följande sidor finner ni namn och kontaktuppgifter till samtliga medlemmar och deras respektive uppdrag Amila för 2013/2014 Qamer Munir Chaudhry Sadr 0765-38 60 87 [email protected] Agha Yahya Khan Ansvarig Imam Sverige 031-741 64 89/ 0707-41 64 91 [email protected] Amer Munir Chaudhry Naib Sadr 0761-61 48 77 [email protected] Wahid Raziullah Muhtamim Ishaat 0735-00 57 53 [email protected] Zaheer Ahmed Chaudhry Naib Sadr & Muhtamim Atfal 0761-49 85 05 [email protected] Rizwan Saleem Muhtamim Waqare Amal 0763-46 78 25 [email protected] Zaheer Mansoor Mutamad 0707-90 43 04 [email protected] Ansar Saeed Raja Muhtamim Sehat-e-Jismani 0707- 35 36 34 [email protected] Malik Imran Amir Muhtamim Maal 0727-17 21 84 [email protected] Umer Khan Muhtamim Tajneed 0735-34 65 57 [email protected] Usama Saleem Muhtamim Talim 0766-50 54 66 [email protected] Mansoor Munir Chaudhry Muhtamim Sanaát & Tiajarat 0732-30 91 79 mansoor.chaudhry@ consilium.se Abdul Hayee Muhtamim Tarbiyyat 0735-61 21 34 [email protected] Mubashir Virk Muhtamim Omoore Talaba 0762-68 04 36 [email protected] Naeem Tahir Muhtamim Tabligh 0700-48 35 57 [email protected] Mansoor Ahmad Qaid Göteborg 0762-51 06 86 [email protected] Mosawer Ahmad Muhtamim Khidmat-e-Khalq 0734-37 98 78 [email protected] Adil Virk Muhtamim Umumi & Muhasib 0762-46 57 29 [email protected] 0765-386087 031-7416489/ 0707-416491 0761-614877 0735-005753 0761-498505 0763-467825 0707-904304 0707- 353634 0727-172184 0735-346557 0766-505466 0732-309179 mansoor.chaudhry@ 0735-612134 0762-680436 0700-483557 0762-510686 0734-379878 0762-465729

Sidöversikt