Please activate JavaScript!
Please install Adobe Flash Player, click here for download

granovaissue1

3GRANOVA VOLYM 1 ÅRGÅNG 2014 3GRANOVA VOLYM 1 ÅRGÅNG 2014 3 ANSVARIG UTGIVARE Qamer Munir Chaudhry sadr@mkasverige.org REDAKTIONEN Redaktör: Wahid Raziullah Email: wahid.raziullah@mtasweden.se MEDVERKANDE Qamer Munir Chaudhry Maulood Ahmed Kashif Virk Amer Raja Hashim Ismail MARKNADSFÖRING Email: wahid.raziullah@mtasweden.se DISTRIBUTION Naeem Saleem Email: mnsaleem@me.com DESIGN Creative Director: Wahid Raziullah Graphic Designer: Wahid Raziullah GENERELLA FRÅGOR Nasir Moskén Tolvskillinggatan 1 414 82 Göteborg Telefon: 031-741 64 89 Email: info@ahmadiyya.se Websida: www.mkasverige.org MILJÖ Våra samtliga medarbetare och nära samarbetspartners som leverantörer och entreprenörer ska ha god kunskap om miljö och verksamhetens miljökrav. COPYRIGHT Mångfaldigande, kopiering, överlåtelse, försäljning, överföring eller varje annan form av utnyttjande av materialet – såväl för kommersiella som icke-kommersiella ändamål – är förbjuden utan skriftligt tillstånd. granovaq en tidning av ahmadiyya muslimska ungdomsförbundet Wahid Raziullah, som även är Muhtamim Ishaat. Wassalam Qamer Munir Chaudhry Sadr (ordförande) MKA Sverige ordföranden har ordet A ssalamo aleikum, I er hand håller ni ett exemplar av Majlis K h u d d a m - u l - A h m a d i y y a ( A h m a d i y y a m u s l i m s k a ungdomsförbundet) (MKA) Sveriges tidning Granova, som efter några års träda nu inshallah kommer publiceras. I denna tidning kommer ni att få ta del av det senaste som hänt vad gäller MKA Sverige samt flertalet artiklar om både religiösa och världsliga ting. Så vad är då senaste nytt inom MKA Sverige? Jo, i november 2013 så beslutade käre Hazoor (aba) att jag för de kommande två åren fortsatt ska vara Sadr (ordförande) för MKA Sverige, såsom jag varit de två senaste åren. Till min hjälp kommer jag att ha en nyvald nationell Amila (styrelse) samt fyra lokala Majlis Amilor med varsin Qaid (ordförande). Vilka som ingår i de olika Amilorna och vilka styrelseuppdrag de har fått får ni reda på senare i tidningen. Nytt för i år är att även att Majlis Göteborg kommer att ha en Qaid med sin egen Amila. Målsättningen för detta år, vilket för MKA sträcker sig från november 2013-oktober 2014, är liksom alltid att få ännu fler medlemmar aktiva i jamaats olika arbeten. Ju fler vi är som arbetar för jamaats bästa desto intressantare och roligare blir det också att utföra olika arbetsuppgifter så jag hoppas så många som möjligt av er tar ett eller flera steg framåt i år vad gäller er jamaati utveckling. MKA ska självklart dra sitt strå till stacken och försöka åstadkomma en lärorik, intressant och rolig miljö i moskén och andra ställen där vi utför vårt arbete. Exempelvis hoppas vi i år att varje medlem i MKA, som har möjlighet, ska lämna blod. Jag hoppas att detta bara blir ett av de sätten som vi ska försöka hjälpa till i vårt samhälle med. Vi har även planer på att införa läxläsning för våra yngre medlemmar och andra olika projekt. Har ni någon idé kring hur vi kan utveckla vårt sociala och övriga arbete, eller om ni känner att ni brinner för någon särskild fråga och vill hjälpa till, vänligen kontakta mig eller någon annan Amila- medlem. Om ni efter att ha läst detta exemplar har funderingar och tankar om vad som kan förbättras eller borde göras annorlunda med tidningen är ni välkomna att kontakta mig eller Granovas redaktör, 3GRANOVA VOLYM 1 ÅRGÅNG 2014 3GRANOVA VOLYM 1 ÅRGÅNG 20143 41482 Göteborg Telefon: 031-7416489

Sidöversikt