Please activate JavaScript!
Please install Adobe Flash Player, click here for download

granovaissue1

6 GRANOVA VOLYM 1 ÅRGÅNG 2014 E fter tashhud, ta’awwuz och reciterandet av Sura Al-Fatiha, sade Hadhrat Khalifatul Masih följande: För några dagar sedan hade jag en diskussion med en ämbetsman och det blev då klart för mig att det finns vissa frågor som jag behöver ta itu med. De frågor som jag kommer att ta upp är sådana som ofta inte diskuteras öppet och i noggrannhet. De involverar en aspekt som har att göra med kunskap om vår tro och principer. Detta så att vi kan få svar på varför vi är inrättade på en viss tro, varför vi är skyldiga att göra vissa saker och varför utförandet är nödvändigt för en Ahmadi. Våra insatser måste vara sådana att de försäkrar om att vi kommer att försöka rädda varje Ahmadi så gott det går inom vår förmåga. Det åligger varje ämbetsman, varje missionär, murabbee samt alla inom Jama’at att ta ansvar och försöka åstadkomma detta. Efter detta grundläggande uttalande vill jag övergå till det första som varje Ahmadi måste veta och det är: Vad är syftet med kommandet av den utlovade Messias (as) ochvarförärdetnödvändigtattviaccepterar honom och vittnar om sanningen av hans anspråk? För detta, tänkte jag att det är bäst att uttrycka svaret i den utlovade Messias (as) ord. Den utlovade Messias (as) säger: “Jag har skickats så att jag kan återupprätta den förlorade äran av den Helige Profeten Muhammad (fvmh) och visa världen de sanningar som finns i den heliga Koranen. Allt detta görs, men de vars ögon är täckta av en slöja kan inte se detta trots att denna rörelse har blivit evident och lyser fram som en sol och trots alla de människor som har bevittnat tecken och mirakel som har visats som stöd för denna rörelse. Om alla tecken skulle samlas på ett ställe, skulle antalet bli större än den största armén på jordens yta.“ Jag har tidigare gett ett exempel på en stor kanadensisk motståndare till islam, som hade tryckt de danska karikatyrerna av profeten i sin tidskrift. Den här gången när han hörde min predikan och lärde sig om de vackra lärorna inom islam kände han sig tvungen att skriva i sin tidning att, efter att ha hört Imamen till Ahmadiyya Muslimska Jamaát så hade han insett sanningen. Han accepterande och erkände därefter sitt misstag. Vid ett tillfälle sade några maulvis till den utlovade Messias (as) att vi erbjuder salat, fastar, tror på den heliga Koranen och den Helige Profeten Muhammad (fvmh), varför finns det då någon anledning för oss att tro på dig eller acceptera dig? Den utlovade Messias (as) svarade: “Lyssna, en man som påstår sig tro på Allah, hans sändebud och hans bok, men sedan inte uppfyller kraven på tron så som salat, fastan, Hajj, Zakat, rättfärdighet och som inte omfamnar de förrättningar av tron som avser uppnåendet av renhet, övergivandet av allt ont och tendens att begå synd. En sådan man som överger alla dessa direktiv och inte följer dem har Hazrat Mirza Masroor Ahmad, den utlovade Khalifa och ledare för Ahmadiyya Muslimska Samfundet. Fredagstal den 16 Augusti 2013 Svaren på frågan varför ?

Sidöversikt