Please activate JavaScript!
Please install Adobe Flash Player, click here for download

Solitair 2014_low

BOOMKWEKERIJ GESPECIALISEERD IN KARAKTERVOLLE PLANTEN HAAGSTRUCTUREN IN GROTE MATEN MEERSTAMMIGE EN HOOGSTAMMIGE SOLITAIRS STRAK GESNOEIDE VORMEN Solitair geeft bomen de ruimte die ze nodig hebben om uit te groeien tot unieke en karaktervolle sfeermakers. Laat onze bomen u inspireren bij het ontwerpen van tuinen, lanen, parken en terrassen. Ga samen met ons op zoek naar grillige vormen, monumentale stukken; kortom bomen met een verhaal die uw project een eigen identiteit geven. We hopen dat deze editie van de catalogus u warm kan maken om een bezoek te brengen aan onze kwekerij. Ook als trouwe klant bent u steeds weer welkom om nieuwigheden te (her)ontdekken. Solitair is een groothandel, maar als particulier begeleiden we u graag samen met uw tuinaanlegger of -architect. In 1986 werd Solitair opgericht en is vanaf toen steeds blijven evolueren. Momenteel beschikken we over bijna 100 hectare en proberen we een gevarieerd assortiment aan te bieden. 2013 stond in het teken van een grote nieuwe serre, waar bomen tot 14 meter hoog zorgen voor een inspirerende ‘wintertuin’ (zie p 120). Momenteel werken we volop aan de uitbreiding van ons park waar weldra 10 hectare landschappelijke kwekerij te bezichtigen is. Houd onze website in de gaten en blijf op de hoogte van ons assortiment en nieuwe ontwikkelingen. Deze catalogus toont immers slechts een greep van het assortiment. We kijken uit naar een vruchtbare samenwerking met nieuwe uitdagingen en mooie resultaten. Het Solitair Team TREE NURSERY SPECIALIZED IN PLANTS WITH CHARACTER LARGE-SIZED HEDGES MULTISTEM AND STANDARD SPECIMEN TREES TIGHTLY TRIMMED SHAPES Solitair gives trees the space they need to grow into unique and characterful pieces that can create a great atmosphere. Let our trees inspire you during the design of gardens, avenues, parks and terraces. Come and look with us for quirky shapes, monumental pieces; in short, trees with a story that give your project its own identity. We hope this edition of the catalogue can arouse your curiosity to visit our nursery. Also as a loyal customer, you are always welcome to (re)discover all the novelties. Solitair is a wholesale company, but as a private customer we like to accompany you together with your landscape gardener or landscape architect. In 1986 Solitair was founded and has continued to evolve ever since. At the moment we have a surface area of almost 100 hectares where we try to show a diverse assortment. 2013 was for us the year of our large new greenhouse, with trees up to 14 metres high that shape our inspiring ‘winter garden’ (see p 120). At the moment we are working on the expansion of our park that will soon grow into a 10 hectare landscape nursery ready to be visited. Keep an eye on our website and stay up to date with our assortment and new developments. This catalogue shows just a part of our stock. We are looking forward to a fruitful cooperation with new challenges and successful results. The Solitair Team 6

Pages Overview