Please activate JavaScript!
Please install Adobe Flash Player, click here for download

AM group - Katalog 2017 - web izdanje

BANJA LUKA Uprava, veleprodaja, skladište i maloprodaja ul. Ivana Gorana Kovačića b.b. VELEPRODAJA: +387 51 384 990 +387 51 384 991 +387 51 384 992 +387 51 384 993 KOMERCIJALISTI: Siniša Miletić Oliver Gajić Nebojša Mačkić Dragoslav Radovanović +387 51 384 980 +387 51 384 982 +387 51 384 987 +387 65 051 600 Bosna i Hercegovina BANJA LUKA PJ 1 Dušana subotića 6 Tel.: +387 51 228 520 mplaus@automilovanovic.com PRIJEDOR Srpskih Velikana 16 Tel.: +387 52 243 330 mpprijedor@automilovanovic.com PALE Donja Ljubogošta b.b. Tel.: +387 57 255 241 mpsarajevo@autoparts.ba Srbija ZEMUN - uprava i veleprodaja Hemingvejeva 19 Tel.: +381 60 316 97 85 sasarakic@lukena-auto.com BANJA LUKA PJ 2 Ivana Gorana Kovačića b.b. Tel.: +387 51 384 999 mpuprava@automilovanovic.com DOBOJ Jug Bogdana b.b. Tel.: +387 53 247 010 mpdoboj@automilovanovic.com SARAJEVO Džemala Bijedića 160 Tel.: +387 33 465 171 mpsarajevo1013@autoparts.ba ZEMUN Dobanovački put 38 Tel.: +381 11 411 44 44 zemun@lukena-auto.com BANJA LUKA PJ 3 Krajiških brigada 6 (na tranzitu) Tel.: +387 51 318 222 mptranzit@automilovanovic.com MODRIČA Vidovdanska 12 Tel.: +387 53 811 800 mpmodrica@automilovanovic.com TUZLA 1. Tuzlanske brigade do 12 Tel.: +387 35 318 510 mptuzla@autoparts.ba BOR Cara Lazara 1 Tel.: +381 69 516 76 66 bor@lukena-auto.com LAKTAŠI Alekse Šantića 1 Tel.: +387 51 530 144 mplaktasi@automilovanovic.com BIJELJINA Stefana Dečanskog 9 Tel.: +387 55 241 200 mpbijeljina@automilovanovic.com BUGOJNO Terzići 1 Tel.: +387 30 254 333 mpbugojno@autoparts.ba ZAJEČAR Nikole Pašića 159 Tel.: +381 19 429 714 zajecar@lukena-auto.com GRADIŠKA Vojvode Mišića 69 Tel.: +387 51 831 400 mpgradiska@automilovanovic.com ZVORNIK Karakaj b.b. Tel.: +387 56 210 126 mpzvornik@automilovanovic.com JELAH Rosulje b.b. Tel.: +387 32 666 101 mptesanj1015@autoparts.ba LESKOVAC Južnomoravskih brigada 193 Tel.: +381 16 214 960 leskovac@lukena-auto.com VRANJE Proleterskih brigada 52 Tel.: +381 17 428 714 vranje@lukena-auto.com www.autoparts.ba www.lukena-auto.com PRNJAVOR Živojina Preradovića 6 Tel.: +387 51 492 152 mpprnjavor1014@automilovanovic.com www.automilovanovic.com Makedonija SKOPLJE - uprava i veleprodaja Belasica 2 Tel./Fax: +389 2 551 17 71 office@lukena.com.mk www.lukena.com.mk

Pages Overview