Please activate JavaScript!
Please install Adobe Flash Player, click here for download

Kiadvány4

Távol és mégis közel észrevétlenül BELSŐ HÁLÓZATON Belső hálóza- ton is kiala- kítható felhő rendszer, így egy erős szerver gazdaságosan kihasználható. A virtualizáció segítségével biztonságosan kialakítható szinte bármilyen hálózati kör- nyezet, könnyebb az erőforrá- sok skálázása, bővítése, men- tése. Probléma esetén sokkal gyorsabb lehet a rendszer helyreállítása. FELHŐ SZOLGÁLTATÁ- SUNK A felhő alapú szolgáltatás előnye:  nem kell nagy kapaci- tású, drága sa- ját szervert vennie  könnyen és gyorsan vál- toztatható az erőforrások mérete növekedés, vagy éppen leépítés esetén  nagyobb a rendelkezésre állás  költségkímélő, mert nin- csenek nagy beruházási költségek. FELHŐ Tegye lehetővé, hogy munkatársai bárhol és bármikor, különböző eszközökről hozzáférhessenek a szükséges adatokhoz és alkalma- zásokhoz biztonságos és megbíz- ható módon. Élvezze a rugalmas munkakörnye- zet előnyeit! Rólunk mondták:„ Amióta ők szerzik be az alkatrészeinket és számítógépeinket, rengeteg költséget és időt megtakarítottunk.”

Oldal áttekintő